Need headhunter job search support during the COVID-19 pandemic? Please submit your resume here!

29+Cơ hội giới thiệu job của Danh mục Sales & Customer

Service Operation Supervisor

Operations Customer Service

800 $ to Negotiable | Hồ Chí Minh

Thưởng 13,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Account Manager – Games

Account Management Account Management

1,000 - 2,500 $ | Remote

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Giám Đốc Kinh Doanh

Sales Sales

Up to 1,700 $ | Hồ Chí Minh

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Global Sales Manager

Marketing Management Sales

Up to 3,000 $ | Hà Nội

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Sales B2B

Problem Solving Customer Support Sales Account Management Business Development

Up to 1,000 $ | Hồ Chí Minh

Thưởng 3,500,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Sales Manager

Sales

Negotiable | Hồ Chí Minh

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Business Development Representative (Outbound, APAC based)

Marketing English Customer Service Community Building Sale Sales

Negotiable | Hồ Chí Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Customer Success Manager

Customer Service English Marketing Community Building Customer Service

Negotiable | Hồ Chí Minh

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Account Executive

Customer Service Community Building Marketing English Account Management Account Management

Negotiable | Hồ Chí Minh

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Account Executive

Customer Service Community Building Marketing English Account Management Account Management

Negotiable | Hồ Chí Minh

Thưởng 40,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Sales Manager (Academy)

Business Plans Sales Business Development

1,300 - 1,700 $ | Hồ Chí Minh

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Sales Manager (Archviz)

Business Plans Sales Manager Business Development

1,300 - 1,700 $ | Hồ Chí Minh

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Business Development Manager (Archviz)

Business Plans Sales Manager Business Development

1,300 - 1,700 $ | Hồ Chí Minh

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Sales Director

Sales

1,000 $ to Negotiable | Hồ Chí Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[HN] Sales Director Vietnam

Accounting Finance Sales

1,500 - 3,000 $ | Hà Nội

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[HCM] Sales Director Vietnam

Accounting Finance Sales

1,500 - 3,000 $ | Hồ Chí Minh

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Trưởng phòng kinh doanh dự án - Khối khách hàng Doanh nghiệp lớn

Sales

1,000 $ to Negotiable | Hồ Chí Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Nhân viên Kinh doanh

Sales Sales

300 - 500 $ | Hà Nội

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[HCM] B2B Business Development Manager

Finance Sales Manager Business Development

3,000 $ to Negotiable | Hồ Chí Minh

Thưởng 50,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[HN] B2B Business Development Manager

Finance Sales Manager Business Development

3,000 $ to Negotiable | Hà Nội

Thưởng 50,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay