Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

30+Cơ hội giới thiệu job của Danh mục Sales & Customer

Trưởng phòng kinh doanh dự án - Khối khách hàng Doanh nghiệp lớn

Sales

1.000 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 16.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Trưởng phòng nhân sự - Văn phòng MISA tại HCM

Sales

1.000 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 16.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

CXO - Giám đốc Trải nghiệm Khách hàng

Customer Support Management Customer Service

2.000 $ to Negotiable | Hà Nội

Thưởng 30.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Nhân viên Kinh doanh

Sales Sales

300 - 500 $ | Hà Nội

Thưởng 5.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[HCM] B2B Business Development Manager

Finance Sales Manager Business Development

3.000 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 50.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[HN] B2B Business Development Manager

Finance Sales Manager Business Development

3.000 $ to Negotiable | Hà Nội

Thưởng 50.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Chuyên viên Kinh doanh Phần mềm (khối nhà nước)

Sales IT Solutions Sales

450 - 900 $ | Hà Nội

Thưởng 7.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Chuyên viên Kinh doanh Công Nghệ Thông Tin

Sales IT Solutions Sales

450 - 900 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 7.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

HR Consultant

Documentation Problem Solving Account Management Microsoft Office Technical Support Communications Customer Service HR Customer Service

Up to 1.100 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 4.000.000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Business Development Manager (for Base HRM+)

Sales Manager Business Administration Business Development

700 - 1.000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 11.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Nhân viên kinh doanh xuất khẩu

Sale Logistics Sales

400 - 650 $ | Hà Nội

Thưởng 7.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Sales

Sales Electrical Engineering Sales

430 - 600 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 7.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Nhân viên kinh doanh

Sales Construction Sales

260 - 430 $ | Hà Nội

Thưởng 4.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Nhân viên kỹ thuật thuộc phòng R&D

Research Construction Enginering

430 - 650 $ | Hà Nội

Thưởng 7.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Account Director

Sale Manager Digital Agency Sales Account Management

1.000 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 15.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Google Consultant (DevOps)

DevOps Cloud Computing Technical Sales

1.500 - 2.000 $ | Hà Nội

Thưởng 25.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Technical Consultant (PowerApp/Sharepoint Online)

Tech Skills Customer Support Sharepoint Technical Sales

1.500 - 2.000 $ | Hà Nội

Thưởng 25.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Technical Consultant (CRM)

Tech Skills Customer Support CRM Technical Sales

1.500 - 2.000 $ | Hà Nội

Thưởng 25.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Technical Consultant (Azure Infrastructure)

Tech Skills Customer Support Azure Technical Sales

1.500 - 2.000 $ | Hà Nội

Thưởng 25.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Sale B2B Representative

Account Management Sale Sales

260 - 430 $ | Hà Nội

Thưởng 4.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay