Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

42+Cơ hội giới thiệu job của Danh mục Sales

Business Development Manager (for Base HRM+)

Sales Manager Business Administration Business Development

700 - 1,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[HN] Key Account Manager

Sale Manager Account Management Sales

850 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[HCM] Key Account Manager

Sale Manager Account Management Sales

850 - 1,300 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Nhân viên kinh doanh kênh Beauty

Sales Sales

600 - 1,000 $ | Ha Noi, Ho Chi Minh

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Nhân viên kinh doanh xuất khẩu

Sale Logistics Sales

400 - 650 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Sales

Sales Electrical Engineering Sales

430 - 600 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Technical Consultant (PowerApp/Sharepoint Online)

Tech Skills Customer Support Sharepoint Technical Sales

1,500 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 25,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Nhân viên kinh doanh

Sales Construction Sales

260 - 430 $ | Ha Noi

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Nhân viên kỹ thuật thuộc phòng R&D

Research Construction Enginering

430 - 650 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

BD Manager

Sales Management Business Development

1,300 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Head of Business Development (SaaS)

Leadership Consultant Sales Business Development

Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 80,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Sales Manager Digital Marketing APAC

Digital Marketing Sales Sales Digital Marketing

1,500 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 30,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Digital Marketing Sales and Account Manager

Sales Sales Digital Marketing

1,500 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 30,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Account Director

Sale Manager Digital Agency Sales Account Management

1,000 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 15,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Sales Executive

Sales Negotiation Sales

400 - 900 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Google Consultant (DevOps)

DevOps Cloud Computing Technical Sales

1,500 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 25,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Technical Consultant (Azure Infrastructure)

Tech Skills Customer Support Azure Technical Sales

1,500 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 25,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Technical Consultant (CRM)

Tech Skills Customer Support CRM Technical Sales

1,500 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 25,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Sales Admin Supervisor

Sale Admin Sales Administration Customer Service

650 - 750 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Ecommerce Manager

eCommerce Business Development Research & Development

650 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay