Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

25+Cơ hội giới thiệu job của Danh mục Sales

Giám đốc Kinh doanh B2B

Sale Management Communications

850 - 1,300 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Business Development Executive

Sale Consultant Consultant

2,000 - 2,500 $ | Ha Noi

Thưởng 32,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Chuyên viên tư vấn giải pháp Chuyển đổi số

Sale Consultant

1,300 - 1,700 $ | Ha Noi

Thưởng 21,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Giám đốc Kinh doanh Phân hữu cơ

Sales Manager Planning Strategic Planning Branding Sales

3,400 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 55,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Nhân viên Kinh doanh (Salesman)

Sales Electrical Engineering Sales

520 - 650 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Sales Sales

500 - 850 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Business Project Director

Media Sales Management Planning Sales

1,000 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[HN] Trưởng phòng Kinh doanh

Sales Management Teamwork Management

430 - 850 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[HN] Giám đốc Kinh doanh Khu vực miền Bắc

Management Planning Human Resource Finance Management

850 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 13,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[HN] Giám Đốc Kinh Doanh Toàn Quốc

Management Planning Human Resource Finance Management

1,300 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 18,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[HCM] Giám đốc Kinh doanh Khu vực miền Nam

Management Planning Human Resource Finance Management

850 - 1,300 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 13,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[HCM] Trưởng phòng Kinh doanh

Sales Management Teamwork Management

430 - 850 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Sales

Sales Sales

650 - 800 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Director of Client Partnerships

Sales Sales

Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[HN] Client solutions/Sales (Remote)

Sales Sales

Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 6,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[HN] Client solutions/Sales

Sales Sales

Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 6,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Sales Manager

Sales Manager Sales

1,000 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Sales Executive

Sales Digital Agency Sales Digital Marketing Sales

500 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Sales (Nhân viên tín dụng khách hàng cá nhân)

Interpersonal Skills Problem Solving Sales

300 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Junior Business Consultant

Business Administration Sales Business Development Consultant Customer Service

200 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 3,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay