🌸 NỮ HOÀNG HUNTER - NHẬN HƠN 2,000,000Đ MỖI NGÀY KHI GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN 🌸

20+Cơ hội giới thiệu job của Danh mục Sales

Sales Manager

Sale Planning Customer Service Negotiation Sales

1,000 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Sale Admin

Sale Admin Sales Administration Customer Service

300 - 450 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Sales (Nhân viên kinh doanh)

Sale Telesale Sales

250 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 3,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Partner Success Specialist

Marketing Sales Account Management Account Management Business Development

500 - 900 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Planner

Account Management Sale Leadership Sales

500 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Account Executive

Account Management Sale Leadership Sales

850 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Sale/Nhân viên kinh doanh thiết bị điện công nghiệp

Sales English AutoCAD Sales

430 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Sale/Nhân viên hỗ trợ kinh doanh thiết bị điện

Sales English AutoCAD Sales

350 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Sales Executive

Sales Digital Agency Sales Digital Marketing Sales

500 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Sales

Sales Sales

200 - 500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 2,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Nhân viên Bán hàng Đại lý

Sales Construction Sales

300 - 430 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Trưởng phòng Kinh doanh

Sales Construction Sales

430 - 650 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Sales (Nhân viên tín dụng khách hàng cá nhân)

Interpersonal Skills Problem Solving Sales

300 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Junior Business Consultant

Business Administration Sales Business Development Consultant Customer Service

200 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 3,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Business Consultant

Business Administration Sales Business Development Consultant Customer Service

300 - 550 $ | Ha Noi

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[HN] Sales Executive VLXD

Sales Negotiation Sales

300 - 430 $ | Ha Noi

Thưởng 4,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Forwarding Sales staff

Sales Logistics Japanese Sales

400 - 700 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Chuyên viên Kinh doanh

Sales Technical Sales

260 - 430 $ | Ha Noi

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Telesales

Interpersonal Skills Sales

260 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Sales

Sales Sales

300 - 500 $ | Ha Noi

Thưởng 3,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay