Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

20+ Cơ hội giới thiệu job Sales

Senior Sale Director

Sale Technology Sales

2,000 - 5,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 32,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Nhân viên thu mua hàng

Sales Communications Negotiation Marketing Sales

260 - 450 $ | Ha Noi

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Golf Sales

Sale Sales

750 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Ecommerce Executive

eCommerce Sale Sales

750 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Head of Sales in VN

Sale Sales

1,300 - 3,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 21,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Giám đốc Kinh doanh Lĩnh vực công nghệ

Sale Management Communications Negotiation Sales

1,300 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 21,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Trưởng phòng Kinh doanh Trực tiếp (Bình Dương)

Sales Manager Sales Customer Service Sales

400 - 550 $ | Bình Dương

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Account manager (máy chế biến gỗ)

Communications Sales Sales

750 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Sales Thiết bị Điện cao cấp (HCM)

Communications Sales Sales

500 - 700 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Sales Thiết bị Điện cao cấp (HN)

Communications Sales Sales

500 - 700 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Sales Leader

Management Interpersonal Skills Problem Solving Sales

340 - 650 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Giám đốc Khối Bán lẻ Thiết bị Điện cao cấp (HN)

Sales Communications Management Sales

1,000 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Giám đốc Khối Bán lẻ Thiết bị Điện cao cấp (HCM)

Sales Communications Management Sales

1,000 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Nhân viên Quan hệ Khách hàng

Sales Sales

200 - 300 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 3,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Nhân viên Kinh doanh Thang máy

Sale Construction Communications Sales

400 - 850 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Nhân viên Kinh doanh Phát triển sản phẩm căn hộ Mini

Sales Sales

260 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Trưởng Phòng Kinh doanh Phát triển sản phẩm căn hộ Mini

Sales Management Leadership Sales

350 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 5,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Trưởng phòng Kinh doanh Trực tiếp (An Giang)

Sales Manager Sales Customer Service Sales

400 - 550 $ | An Giang

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Trưởng phòng Kinh doanh Trực tiếp (HCM)

Sales Manager Sales Customer Service Sales

500 - 650 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Nhân viên Sales

Sales English Microsoft Office Email Marketing Sales

300 - 600 $ | Ha Noi

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay