Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

20+Cơ hội giới thiệu job của Danh mục Sales

Senior Account Manager

Sales Manager Technology Sales Sales

1,000 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Sale Director

Sale Technology Sales

2,000 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 32,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Ecommerce Executive

eCommerce Sale Sales

750 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Giám đốc Kinh doanh Lĩnh vực công nghệ

Sale Management Communications Negotiation Sales

1,300 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 21,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Account manager (máy chế biến gỗ)

Communications Sales Sales

750 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Sales Thiết bị Điện cao cấp (HN)

Communications Sales Sales

500 - 700 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Sales Leader

Management Interpersonal Skills Problem Solving Sales

340 - 650 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,500,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Giám đốc Khối Bán lẻ Thiết bị Điện cao cấp (HN)

Sales Communications Management Sales

1,000 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Nhân viên Quan hệ Khách hàng (HCM)

Sales Sales

200 - 300 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 3,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Nhân viên Kinh doanh Thang máy

Sale Construction Communications Sales

400 - 850 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Nhân viên Kinh doanh Phát triển sản phẩm căn hộ Mini

Sales Sales

260 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Trưởng Phòng Kinh doanh Phát triển sản phẩm căn hộ Mini

Sales Management Leadership Sales

350 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 5,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Nhân viên Kinh doanh Bất động sản (Bảo hành chỉ 7 ngày)

Sale Sales

200 - 250 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 2,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Trưởng phòng Kinh doanh Trực tiếp (HCM)

Sales Manager Sales Customer Service Sales

500 - 650 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Telesales (HCM)

Sales Telesale

200 - 300 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 3,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Telesales (Hà Nội)

Sales Telesale Sales

200 - 300 $ | Ha Noi

Thưởng 3,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Telesales (tài chính)

Sales

300 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 3,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Nhân viên Sales (Khóa cửa điện tử thông minh)

Sale English Negotiation Teamwork Communications Sales

300 - 650 $ | Ha Noi

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Chuyên viên kinh doanh tại Bình Dương - Sales B2B

Sales Communications Negotiation Marketing Sales

300 $ to Negotiable | Bình Dương

Thưởng 4,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Chuyên viên kinh doanh HN - Sales B2B

Sales Communications Negotiation Marketing Sales

300 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 4,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay