Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

11+ Cơ hội giới thiệu job Sales Executive

Sales

Interpersonal Skills Problem Solving Sales

300 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 5,600,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Chuyên viên kinh doanh HN - Sales B2B

Sales Communications Negotiation Marketing Sales

300 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 4,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Sales Development Representative

Sales Email Marketing Content Marketing Digital Marketing eCommerce Sales

350 - 430 $ | Ha Noi

Thưởng 5,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Sales Engineer

Negotiation English Problem Solving Microsoft Office Technical Sales

430 - 700 $ | Ha Noi, Ho Chi Minh

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Chuyên viên Tư vấn Tuyển sinh

Sale Communications Customer Service Sales

260 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 3,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[HCM] Sales Executive (mảng phân phối ngành gạch)

Negotiation Sales Sales

340 - 500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[HCM] Senior Sales (mảng phân phối)

Sales Negotiation Leadership Skills Management Sales

650 - 850 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[HCM] Sales Executive (mảng phân phối)

Sales Negotiation Sales

340 - 500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[HN] Sales Executive (mảng phân phối)

Sales Negotiation Sales

300 - 430 $ | Ha Noi

Thưởng 4,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[ĐN] Senior Sales (mảng phân phối)

Sales Negotiation Leadership Skills Management Sales

430 - 650 $ | Da Nang

Thưởng 7,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[ĐN] Sales Executive (mảng dự án)

Sales Negotiation Sales

260 - 340 $ | Da Nang

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay