Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

5+ Cơ hội giới thiệu job Sales Manager

Giám đốc Kinh doanh Lĩnh vực công nghệ

Sale Management Communications Negotiation Sales

1,300 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 21,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Trưởng phòng Kinh doanh Trực tiếp (Bình Dương)

Sales Manager Sales Customer Service Sales

400 - 550 $ | Bình Dương

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Trưởng Phòng Kinh doanh Phát triển sản phẩm căn hộ Mini

Sales Management Leadership Sales

350 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 5,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Trưởng phòng Kinh doanh Trực tiếp (An Giang)

Sales Manager Sales Customer Service Sales

400 - 550 $ | An Giang

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Trưởng phòng Kinh doanh Trực tiếp (HCM)

Sales Manager Sales Customer Service Sales

500 - 650 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay