Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

6+ Cơ hội giới thiệu job Sales Team Leader

Sales Leader

Management Interpersonal Skills Problem Solving Sales

340 - 650 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Nhân viên Sales (Khóa cửa điện tử thông minh)

Sale English Negotiation Teamwork Communications Sales

300 - 650 $ | Ha Noi

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Sales Manager (Tư vấn chuyển đổi số)

Sales Sales Account Management Sales Management Leadership Sales

1,500 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Business Development Manager

Networking Enterprise Sales Software Business Development

2,000 - 4,000 $ | Da Nang, Ho Chi Minh

Thưởng 32,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Phụ trách Phòng kinh doanh HN (Sales Team Leader)

Sales Communications Negotiation Marketing Leadership Skills Sales

650 - 850 $ | Ha Noi

Thưởng 10,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Sales Team Leader

Sales Negotiation Leadership Management Sales

500 - 650 $ | Ha Noi

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay