Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

1+ Cơ hội giới thiệu job Technical Architect

Technical Architect (Cloud, 1M users)

Communications Leadership Development JavaScript RESTful API Oracle SQL Jenkins Java Git Kotlin Developer

2,300 - 3,200 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 37,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay