Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

1+ Cơ hội giới thiệu job Technical Sales

Sales IT (làm việc tại Nhật Bản)

Sales Japanese Negotiation Sales

1,700 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 28,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay