Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

5+ Cơ hội giới thiệu job Unity Developer

Unity 3D Game Developer

Unity 3D Game

1,000 - 1,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Junior Unity Developer

UNITY Games C Programming OOP Developer

350 - 500 $ | Ha Noi

Thưởng 5,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Unity Developer

UNITY Games C Programming OOP Developer

500 - 850 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Unity Developer

Game Development C Programming Game

700 - 1,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 13,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Unity 3D Dev (C#, Java)

Unity 3D UI-UX Animation C Shell (csh) Java Developer

Up to 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay