Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

4+ Cơ hội giới thiệu job UX/UI Designer

UI Designer

UI-UX Photoshop Sketch Wordpress Drupal Designer

1,000 - 1,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior UI/UX Designer

UI-UX Design Pattern Making CSS3 HTML5 Designer

1,200 - 1,800 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 18,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Middle UI/UX Designer

UI-UX Design Pattern Making CSS3 HTML5 Designer

1,000 - 1,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

UX/UI SENIOR DESIGNER

UI-UX Design English UX Design Designer

1,000 - 2,000 $ | Ha Noi, Da Nang

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay