Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ IT (BUSINESS ANALYST)

Business Analyst Production Business Analyst Storyboard Wireframes

Thưởng

11,000,000 VNĐ /ứng viên
Icon company Company

Tripath

Icon salary Salary
700 - 1,000 $
Icon Location Location
Ha Noi
Icon Vacancies Vacancies
1 persons

Job Overview And Responsibility

- Tham gia phát triển dự án quản lý giáo dục. - Tham gia khảo sát, nghiêm cứu, phân tích, thiết kế phần mềm. - Xây dựng quy trình hỗ trợ phát triển sản phẩm. Cụ thể: - Xây dựng tài liệu cho toàn dự án. - Khai thác, phân tích yêu cầu nghiệp vụ để thống nhất thành danh sách và truyền tải cho đội phát triển. - Xây dựng luồng hoạt động của dịch vụ. Xây dựng các mô hình Task Flows, User Flows. - Thiết lập danh sách nội dung cho cấu trúc thông tin của dịch vụ. - Đề xuất giải pháp, ý tưởng cho chức năng của hệ thống và tạo ra các bản mẫu thử nghiệm để xác thực. - Thực hiện văn bản hóa giải pháp thiết kế bao gồm: Wireframes, Storyboards. - Truyền tải và hỗ trợ nhóm lập trình, nhóm thiết kế hiểu và thực hiện theo tài liệu. - Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng và đào tạo người dùng cuối. - Thực hiện các công việc khác theo phân công của CPO có liên quan đến dự án Hệ thống quản lý giáo dục như: thu thập, phân tích dữ liệu từ user để hoàn thiện và nâng cấp tính năng sản phẩm, … - Sẵn sàng công tác ngắn hạn trong và ngoài nước.

Required Skills and Experience

- Tốt nghiệp trường đại học chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành thiết kế phần mềm. - Có kiến thức về lập trình, quy trình phát triển phần mềm. - Độ tuối: <30 tuổi - Yêu cầu kinh nghiệm: tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trở lên


Các vị trí tương tự

CHUYÊN VIÊN TRIỂN KHAI PHẦN MỀM

700 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 11,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay