🌸 NỮ HOÀNG HUNTER - NHẬN HƠN 2,000,000Đ MỖI NGÀY KHI GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN 🌸

Cocos Creator Developer (Casual Game)

Developer Cocos Game Development

Thưởng

7,000,000 VNĐ /ứng viên
Icon salary Salary
500 - 1,000 $
Icon Location Location
Ha Noi
Icon Vacancies Vacancies
2 persons

Job Overview And Responsibility

Tham gia xây dựng, phát triển các dự án, sản phẩm game HTML5 dựa trên nền tảng Cocos Creator.

Required Skills and Experience

* Chuyên môn - Có kinh nghiệm lập trình Cocos Creator 1,5 năm trở lên. - Có tư duy logic thuật toán tốt, hiểu biết về design patter. - Có kinh nghiệm optimize game - Có khả năng làm việc với mọi vấn đề trong phát triển ứng dụng game như: gameplay, UI/UX, Effect, Animation … - Có kiến thức tốt về Cocos2d-x. - Đã từng phát triển và có ít nhất 2 – 3 sản phẩm game (ưu tiên ứng viên có sản phẩm demo). - Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc * Yêu cầu khác - Yêu thích game và mong muốn phát triển sự nghiệp trong ngành công nghiệp Game. - Có tinh thần và trách nhiệm với công việc. - Có khả năng giải quyết vấn đề, làm việc độc lập và theo nhóm. - Có khả năng nghiên cứu.


Các vị trí tương tự

Senior Digital Marketing (Game)

Up to 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Creative Marketing Designer

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Digital Marketing (Game)

500 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Game Developer - Action

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Product Team Leader

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior 2D Game Artist (Experienced) - Action Game

900 - 1,200 $ | Ha Noi

Thưởng 14,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior 3D Artist - Action Game

900 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 14,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Game Designer - Action Game

900 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 14,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior VFX Artist (Experienced) - Action Game

900 - 1,200 $ | Ha Noi

Thưởng 14,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

VFX Artist (Experienced) - Action Game

500 - 900 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Game Designer - Action Game

500 - 900 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

3D Artist - Action Game

500 - 900 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Product Owner - Action Game

500 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

2D Game Artist (Experienced) - Action Game

500 - 900 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay