Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!
Các cơ hội việc làm ngành game mùa Covid-19
Tổng hợp

Các cơ hội việc làm ngành game mùa Covid-19

Game Developer là gì?

Là một game developer, bạn sẽ tham gia vào việc tạo và sản xuất các trò chơi cho máy tính, máy tính bảng, điện thoại, trò chơi xã hội / trực tuyến, trò chơi arcade và các thiết bị cầm tay khác.

Với một công ty trò chơi lớn, bạn có thể tập trung vào một lĩnh vực lập trình cụ thể như mạng, động cơ, đồ họa, dụng cụ và trí tuệ nhân tạo. Với một nhà sản xuất trò chơi độc lập 'độc lập' nhỏ hơn, thường có ít sự khác biệt giữa vai trò của nhà phát triển và nhà thiết kế, và công việc của bạn có thể kết hợp cả lập trình và thiết kế.

Việc tạo ra một trò chơi từ khái niệm đến thành phẩm có thể mất nhiều năm và liên quan đến các nhóm các game developer làm việc với nhau. Có một số giai đoạn, bao gồm tạo và thiết kế giao diện của trò chơi và cách nó phát, hoạt hình các ký tự và đối tượng, tạo ra âm thanh, lập trình, nội địa hóa, kiểm tra, chỉnh sửa và sản xuất.

Vai trò và trách nhiệm của game developer

Là một nhà phát triển trò chơi, bạn sẽ cần:
- Thiết kế, phát triển và cung cấp hệ thống và coe bằng ngôn ngữ lập trình, chẳng hạn như C ++ và C #
- Thực hiện đánh giá code để đảm bảo chất lượng code
- Lập trình tái cấu trúc để cải thiện thiết kế lập trình hiện có
- Lập trình kiểm tra chất lượng theo cách có hệ thống và kỹ lưỡng để tìm sự cố hoặc lỗi và ghi lại chính xác nơi phát hiện vấn đề
- Các chương trình gỡ lỗi và giải các sự cố kỹ thuật phức tạp xảy ra trong sản xuất của trò chơi
- Cộng tác với các thành viên nhóm phát triển trò chơi để đáp ứng nhu cầu của một dự án
- Làm việc chặt chẽ với các nhà thiết kế, nghệ sĩ và các nhân viên khác liên quan đến quá trình thiết kế để tạo ra một sản phẩm chất lượng để lên lịch
- Thực hiện hiệu quả chịu áp lực và đáp ứng thời hạn để đảm bảo một trò chơi hoàn thành đúng thời gian.

Kỹ năng cần có để trở thành game developer:

- Khả năng kỹ thuật, đặc biệt làm quen với một loạt các ngôn ngữ lập trình và / hoặc gói phần mềm
- Kỹ năng làm việc theo nhóm để liên lạc với các nhà phát triển khác và các đội khác liên quan đến việc tạo ra một trò chơi
- Tự động hóa và khả năng làm việc độc lập trên các dự án của riêng bạn
- Sự sáng tạo để giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp
- Kĩ năng giao tiếp
- Linh hoạt để đáp ứng thời hạn và yêu cầu của khách hàng
- Kỹ năng tổ chức để quản lý và ưu tiên khối lượng công việc của bạn một cách hiệu quả
- Nhiệt tình cho và kiến thức về ngành công nghiệp trò chơi.

LƯU Ý: Xem ngay cơ hội việc làm ngành game TẠI ĐÂY

Product Manager

Product Management UI / UX Product Management

1,500 - 3,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 24,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

PHP Developer

PHP CakePHP Symfony PHP Developer

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior 2D Artist (Remote/Freelance)

Design Game

1,000 $ to Negotiable | Remote

Thưởng 20,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

2D Artist (Remote/Freelance)

Design Game

500 - 800 $ | Remote

Thưởng 10,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior 3D Artist (Remote/Freelance)

3D Design Game

1,000 $ to Negotiable | Remote

Thưởng 20,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

3D Artist (Remote/Freelance)

3D Design Game

500 - 800 $ | Remote

Thưởng 10,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Back-end Engineer

Golang Backend

1,500 - 3,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 35,000,000 VNĐ/ứng viên

Urgent Giới thiệu ngay

Senior Front-end Engineer

TypeScript Frontend

1,500 - 3,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 35,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior QA Engineer

QA QC QA/QC

1,000 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 20,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Back-end Engineer

Golang Backend

800 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 15,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Front-end Engineer

VueJS TypeScript FrontEnd ReactJS Frontend

800 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 15,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Game Tester

Testing Games Tester

400 - 700 $ | Ha Noi

Thưởng 6,500,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Video Editor (Game)

Video Editing Games Designer

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Marketing Mobile App/Game

Marketing Digital Marketing Digital Marketing

430 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Creative Video Editor

Video Editing Digital Marketing

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Product Owner

Product Manager Business Analyst Product Management

650 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

BD Manager

Sales Management Business Development

1,300 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 20,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Game Animator

Games Animation Game

860 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 14,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior 2D artist

Photoshop Game Design Designer

1,000 - 1,700 $ | Ha Noi

Thưởng 14,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior iOS Developer

Swift IOS Mobile

1,000 - 1,700 $ | Ha Noi

Thưởng 15,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Android Developer

Kotlin Android Java Mobile

1,000 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 15,000,000 VNĐ/ứng viên

Urgent Giới thiệu ngay

Playable Ads Developer

Design HTML5 JavaFX Script Game

Up to 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Game Designer

Mobile Game Development Game Design Game

Up to 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Unity Developer

Animation Unity 3D UI-UX Developer

Up to 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Unity Developer

Unity 3D Game Development Game Developer

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Junior Game Developer

Game

430 - 850 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 7,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Game Animator

Games Animation Game

430 - 860 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Game Designer

Game Development Game

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Junior Android Developer Developer

Android Developer

300 - 500 $ | Ha Noi

Thưởng 4,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Android Developer Developer

Game Development Android Developer

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

UI/UX Graphic Designer

Designer Designer

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Junior Unity Game Developer

Game Development Designer

300 - 500 $ | Ha Noi

Thưởng 4,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Android Developer

Android Java Kotlin Mobile

430 - 860 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ/ứng viên

Urgent Giới thiệu ngay

2D artist

Photoshop Game Design Designer

430 - 860 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Product Owner - Action Game

Scrum Development Product Management Management Creativity Product Management

800 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 12,000,000 VNĐ/ứng viên

Urgent Giới thiệu ngay

Senior Digital Marketing (Game)

Digital Marketing Creativity Digital Marketing

Up to 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Creative Marketing Designer

Marketing Graphic Design Games Designer

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Digital Marketing (Game)

Digital Marketing Creativity Digital Marketing

500 - 1,200 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Game Developer - Action

IOS Android UNITY Developer

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Product Team Leader

Game Development Leadership Agile Development Product Management

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Game Designer (Only for Expat)

Game Design Data Analytics User Interface Design Designer

1,500 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 24,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Game Designer (Only for Local)

Game Design Data Analytics User Interface Design Designer

650 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 11,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior 3D Artist - Action Game

Design Animation Drawing 3D Design Designer

900 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 14,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Game Designer - Action Game

Drawing Design Animation Designer

900 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 14,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior VFX Artist (Experienced) - Action Game

Design Animation 3D Design Designer

900 - 1,200 $ | Ha Noi

Thưởng 14,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

VFX Artist (Experienced) - Action Game

Design Animation 3D Design Designer

500 - 900 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Game Designer - Action Game

Drawing Design Animation Designer

500 - 900 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

3D Artist - Action Game

Design Animation Drawing 3D Design Designer

500 - 900 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Product Owner - Action Game

Scrum Development Product Management Management Creativity Product Management

500 - 800 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

FX Animator

English Design Animation Photoshop UNITY Designer

850 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 14,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay