Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!
Danh sách job có thưởng sign-on bonus khi ứng viên nhận việc - Mới Cập Nhật
Tổng hợp

Danh sách job có thưởng sign-on bonus khi ứng viên nhận việc - Mới Cập Nhật

Mobile Developer

React Native Git RESTful API MySQL TypeScript Java Developer

1,000 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Frontend Developer

HTML Git PHP Python NodeJS Developer

1,000 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Backend Developer

MongoDB MySQL PHP Git RESTful API Developer

1,000 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Java Developer (SIGN-ON-BONUS)

Java Spring OOP Developer

650 - 1,100 $ | Ha Noi

Thưởng 10,500,000 VNĐ/ứng viên

Urgent Giới thiệu ngay

Software Engineer – PHP (Sign-on Bonus)

Software Development UNIX Design SQL Oracle Backend

600 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 9,000,000 VNĐ/ứng viên

Urgent Giới thiệu ngay

Senior Full Stack Developer (SIGN-ON-BONUS)

Full Stack Developer

850 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 14,000,000 VNĐ/ứng viên

Urgent Giới thiệu ngay

Full Stack Developer (SIGN-ON-BONUS)

Full Stack Developer

550 - 850 $ | Ha Noi

Thưởng 9,000,000 VNĐ/ứng viên

Urgent Giới thiệu ngay

Junior/Middle Java Developer

Logical Thinking Web Development MongoDB Spring Backend

Up to 1,200 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Java Developer

OOP Spring Java Database Backend

Up to 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Urgent Giới thiệu ngay

Senior ReactJS Web Developer (Sign-on bonus)

ReactJS React Native Frontend

1,000 - 1,800 $ | Da Nang

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Urgent Giới thiệu ngay