Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!
Danh sách job có thưởng sign-on bonus khi ứng viên nhận việc - Mới Cập Nhật
Tổng hợp

Danh sách job có thưởng sign-on bonus khi ứng viên nhận việc - Mới Cập Nhật

Java Developer

Java Spring OOP Developer

650 - 1,100 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ/ứng viên

Urgent Giới thiệu ngay

Senior Full Stack Developer

Full Stack Developer

850 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 14,000,000 VNĐ/ứng viên

Urgent Giới thiệu ngay

Full Stack Developer

Full Stack Developer

550 - 850 $ | Ha Noi

Thưởng 9,000,000 VNĐ/ứng viên

Urgent Giới thiệu ngay

Senior Java Developer

Java Database OOP Spring Backend

Up to 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Urgent Giới thiệu ngay

Senior ReactJS Web Developer

ReactJS React Native Frontend

1,000 - 1,800 $ | Da Nang

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Urgent Giới thiệu ngay