Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!
Việc làm Fintech mới nhất 2020 - Thưởng lên tới 50 triệu cho người giới thiệu
Tổng hợp

Việc làm Fintech mới nhất 2020 - Thưởng lên tới 50 triệu cho người giới thiệu

Thị trường Fintech Việt Nam đang trên đà tăng trưởng cực kỳ nhanh chóng, ước tính trị giá 7,8 tỷ USD và có khả năng trở thành mô hình tương lai cho toàn Đông Nam Á. Thị trường sôi động này đang ra sức chiêu mộ nhân tài với cực nhiều ưu đãi hấp dẫn!

Product Manager / Mini-CEO

Product Management

Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 100,000,000 VNĐ/ứng viên

Urgent Giới thiệu ngay

Head of Engineering, Data Platform

Data Warehousing Java Python

Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 100,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Head of Engineering, Promotion Platform

Java

Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 100,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Backend Developers

Java REST Enginering

1,000 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Linux SysOps Engineer

Linux MySQL Redis Elastic Search Enginering

1,000 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Backend Developer

Backend PHP NodeJS Business Analyst

700 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 11,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Junior Backend Developer

Backend PHP NodeJS Business Analyst

500 - 700 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Frontend Developer

JavaScript ReactJS FrontEnd Frontend

700 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 11,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Nhân viên quản trị cơ sở dữ liệu (DBA)

Database Development Developer

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ/ứng viên

Urgent Giới thiệu ngay

SQL Developer

SQL Database Development Developer

700 - 1,200 $ | Ha Noi

Thưởng 12,000,000 VNĐ/ứng viên

Urgent Giới thiệu ngay

Sales (Nhân viên tín dụng khách hàng cá nhân)

Interpersonal Skills Problem Solving Sales

300 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 5,000,000 VNĐ/ứng viên

Urgent Giới thiệu ngay

CTO

Blockchain JavaScript Node.js Linux UNIX Golang MongoDB CTO

2,500 - 4,000 $ | Ha Noi

Thưởng 40,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Java Developer

Java MySQL Oracle Spring Developer

700 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 12,000,000 VNĐ/ứng viên

Urgent Giới thiệu ngay

Telesales

Interpersonal Skills Sales

260 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 4,000,000 VNĐ/ứng viên

Urgent Giới thiệu ngay

Sales Leader

Management Interpersonal Skills Problem Solving Sales

340 - 650 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,500,000 VNĐ/ứng viên

Urgent Giới thiệu ngay

Telesales (tài chính)

Sales

300 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 3,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Marketing Executive

Digital Marketing Marketing

700 - 780 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 11,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Software Developer (Golang)

Backend Computer Science Software Development Software Engineering Algorithm Problem Solving Communications Developer

1,500 - 2,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 24,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Business Analyst

Business Analyst Business Analyst

700 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 11,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay