Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!
Việc làm remote 2021 - Recruitery
Tổng hợp

Việc làm remote 2021 - Recruitery

Security and Solution Architect (Full-time Remote)

Software Engineering

Up to 5,000 $ | Remote, Ho Chi Minh, Ha Noi

Thưởng 70,000,000 VNĐ/ứng viên

Urgent Giới thiệu ngay

Product and Business Manager (Full-time Remote)

Product Management Software Engineering

Up to 5,000 $ | Remote, Ho Chi Minh, Ha Noi

Thưởng 70,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Software Engineer (Full-time Remote)

ReactJS Ruby on Rails JavaScript TypeScript

Up to 4,000 $ | Remote, Ho Chi Minh, Ha Noi

Thưởng 40,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Software Engineer (Fulltime Remote)

Redis Elastic Search Docker NodeJS Developer Enginering Backend

1,000 - 1,700 $ | Ho Chi Minh, Ha Noi, Da Nang, Remote

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

CRM Manager

Data Analytics CRM

Negotiable | Ho Chi Minh, Remote

Thưởng 40,000,000 VNĐ/ứng viên

Urgent Giới thiệu ngay

SEO & ASO Manager

SEO Applications

Negotiable | Ho Chi Minh, Remote

Thưởng 40,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Growth Engineer

Negotiable | Ho Chi Minh, Remote

Thưởng 40,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

QA Engineer

QA QC QA/QC

1,500 - 3,000 $ | Singapore, Remote

Thưởng 24,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Software Engineer

ReactJS Magento PHP MySQL RESTful API Software Development Fullstack Developer

1,000 - 2,000 $ | Ha Noi, Remote

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Backend Engineer (REMOTE)

Backend NoSQL NodeJS Docker Enginering

4,000 - 8,000 $ | Singapore, Remote

Thưởng 60,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Cloud Data Engineer (Remote Fulltime in HN)

Computer Science Data Warehousing Python Information Systems Developer Software Development Fullstack

1,500 - 2,000 $ | Remote, Ha Noi

Thưởng 20,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay