Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!
Việc làm tại StartUp trong lĩnh vực Bất Động Sản (PropTech job) - tháng 11
Tổng hợp

Việc làm tại StartUp trong lĩnh vực Bất Động Sản (PropTech job) - tháng 11

Cloud Devops Engineer

Ubuntu Amazon Web Services (AWS) Infrastructure MySQL Cloud Enginering DevOps

1,200 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 19,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Sales

Sales Sales

200 - 400 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 2,500,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay