🌸 NỮ HOÀNG HUNTER - NHẬN HƠN 2,000,000Đ MỖI NGÀY KHI GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN 🌸

Data Engineer

Enginering Python MySQL MongoDB

Thưởng

16,000,000 VNĐ /ứng viên
Icon company Company

Urbox

Icon salary Salary
1,000 - 2,000 $
Icon Location Location
Ha Noi
Icon Vacancies Vacancies
2 persons

Job Overview And Responsibility

- Tạo, bảo trì, tối ưu kiến trúc dữ liệu - Xác định, thiết kế và cải tiến các quy trình nội bộ: tự động hóa quy trình thủ công, tối ưu hóa việc phân phối dữ liệu, thiết kế lại cơ sở hạ tầng để có khả năng mở rộng cao hơn, v.v. - Xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết để tối ưu ETL từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau - Xây dựng các công cụ phân tích sử dụng luồng dữ liệu để cung cấp thông tin chi tiết, hữu ích về việc thu hút khách hàng, hiệu quả hoạt động và các chỉ số hiệu suất kinh doanh chính khác. - Làm việc với các bên liên quan bao gồm nhóm Vận hành, Nhóm Sản phẩm, Nhóm Dữ liệu và Nhóm Thiết kế để hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật liên quan đến dữ liệu và hỗ trợ nhu cầu cơ sở hạ tầng dữ liệu của họ. - Tạo công cụ dữ liệu cho các thành viên trong nhóm khoa học dữ liệu và phân tích để hỗ trợ họ xây dựng và tối ưu hóa sản phẩm

Required Skills and Experience

- Khả năng giao tiếp, tìm hiểu về mô hình kinh doanh - Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc xử lý dữ liệu bằng Python - Mạnh về xử lý ETL (Informatica, Pentaho, Talend…) - Mạnh về xử lý giao dịch, lượng giao dịch lớn tại một thời điểm - Chuyên sâu về MySQL, MongoDB (Procedure, Event…) - Thành thạo Numpy và Pandas là một lợi thế - Hiểu biết và sử dụng Power BI là một lợi thế - Có kinh nghiệm Big Data, BigQuery là một lợi thế


Các vị trí tương tự

Senior Automation Test

1,000 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay