Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

Data Analyst

Data Analyst Data Analysis Data Analytics

Thưởng

10,000,000 VNĐ /ứng viên
Icon star 200,000 VNĐ /interview
Icon company Company

Anatics

Icon salary Salary
700 - 1,000 $
Icon Location Location
Ho Chi Minh
Icon Vacancies Vacancies
1 persons

Job Overview And Responsibility

- Xây dựng data warehouse cho dự án với công ty đối tác. - Kiểm tra chất lượng dữ liệu & cấu trúc hạ tầng lưu trữ dữ liệu hiện có. - Xử lý dữ liệu, tập trung dữ liệu từ nhiều nguồn vào data warehouse. - Xây dựng data model (trên Holistics, bằng SQL) - Xây dựng báo cáo, dashboard trên Holistics

Required Skills and Experience

- Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương - Có kinh nghiệm Developer, ưu tiên backend. - Thành thạo với việc truy cập dữ liệu bằng SQL. - Có kinh nghiệm với Holistics / PowerBI / Tableau / hoặc xử lý/quản lý dữ liệu, CSDL

Why Candidate should apply this position

- Lương cạnh tranh - Các chính sách khác theo luật Lao động và trao đổi ở buổi phỏng vấn