Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

Game developer (Onsite Japan)

Developer Game Development Java C Programming

Thưởng

24,000,000 VNĐ /ứng viên
Icon salary Salary
1,500 $ to Negotiable
Icon Location Location
Japan
Icon Vacancies Vacancies
1 persons

Job Overview And Responsibility

- Phát triển web (Java, Oracle (SQL, PL / SQL), C, C ++, SQL Server, ...) - Trước hết sẽ bắt đầu từ dự án đã ký được hợp đồng và thực hành từ OJT. - Làm việc onsite, sau khi gia nhập công ty thì tùy theo nhu cầu của nhân viên, suy nghĩ về địa điểm onsite. - Ngoài ra, tuy có ít nhưng chúng tôi xử lý số lượng lớn các dự án nên nếu đủ kĩ năng, bạn có thể thử thách với các dự án mà bạn muốn làm.

Required Skills and Experience

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương - Giáo dục: + Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng kỹ thuật, trung cấp nghề + Tốt nghiệp đại học + Hoàn thành trường cao học


Các vị trí tương tự

Model-based Development Engineer

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Web Developer (Onsite Japan)

3,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 48,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

System Operation Leader (Onsite Japan)

4,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 60,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Web Application Engineer - Color me shop (Onsite Japan)

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

System Engineer - Infrastructure (Onsite Japan)

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Security Engineer (Onsite Japan)

5,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 80,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

System Engineer (Onsite Japan)

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

3D Motion Designer - phát triển game (Onsite Japan)

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

3D Motion Designer (Onsite Japan)

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

System engineer (Onsite Japan)

1,500 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 24,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Embedded Developer (Onsite Japan)

1,500 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 24,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Web developer (Java, Oracle, C, C ++, v.v.) (Onsite Japan)

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Test Engineer (Onsite Japan)

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

JavaScript Engineer (Onsite Japan)

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

RPC-V VMware Solutions Architect (Onsite Japan)

3,000 - 6,000 $ | Japan

Thưởng 48,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Web Application / Java / Linux (Onsite Japan)

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Java Developer (Onsite Japan)

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Java,C#,C,C++/Web Developer (Onsite Japan)

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Java, JavaScript, Struts / System construction (Onsite Japan)

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Project Leader (Onsite Japan)

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Java Developer (Onsite Japan)

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

IT Architect / PM / PL / Programming (Onsite Japan)

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

ERP Developer / Java,C# (Onsite Japan)

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay