Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

Giám đốc Điều hành Mảng ẩm thực (Closed)

CEO Planning Management Operations Supervising Market Research Communications

Location
Ha Noi
Vacancies
1 persons

Job Overview And Responsibility

- Định hướng/hoạch định hoạt động kinh doanh, phương án kinh doanh - Tổ chức bộ máy, điều hành hoạt động kinh doanh - Kiểm soát và đảm bảo hiệu quả kinh doanh (doanh thu, chi phí, lợi nhuận, tồn kho,..) - Định hướng và xây dựng phương án kinh doanh cho các dự án kinh doanh mới - Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và điều chỉnh phù hợp - Vị trí này take mảng ẩm thực: có 2 thương hiệu: Bánh su kem & Kem yogorino => mô hình phát triển chuỗi và nhượng quyền


Các vị trí đề xuất

Supply Chain Director

4,000 - 5,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 65,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay
Senior NativeScript Mobile Developer

2,500 - 3,300 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 41,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay
Project Leader

1,000 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Urgent Giới thiệu ngay
System Reliability Engineer / DevOps Engineer (Cloud)

1,000 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay
Senior JAVA Developer

1,300 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 21,000,000 VNĐ/ứng viên

Urgent Giới thiệu ngay
Senior Frontend Developer

1,300 - 2,300 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 21,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay
BUSINESS OWNER (ZALOPAY)

4,000 - 6,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 65,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay
Senior C or C++ SOFTWARE ENGINEER

1,000 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay