Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

iOS Developer

Mobile Swift IOS

Thưởng

8,000,000 VNĐ /ứng viên
Icon star 200,000 VNĐ /interview
Icon salary Salary
500 - 1,000 $
Icon Location Location
Ha Noi
Icon Vacancies Vacancies
2 persons

Job Overview And Responsibility

- Tham gia thực hiện thiết kế, xây dựng và triển khai ứng dụng mobile. - Phát triển các ứng dụng trên nền tảng iOS, cải thiện tốc độ, hiệu quả và mở rộng ứng dụng. - Tham gia phát triển, đề xuất giải pháp kỹ thuật cho các dự án lập trình ứng dụng. - Nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ mới phục vụ các nhu cầu của công ty. - Làm việc, phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công công việc của cấp trên.

Required Skills and Experience

- Có kinh nghiệm lập trình iOS 2 năm trở lên - Thành thạo với Objective-C và Swift. - Thành thạo với các mô hình MVC, MVP, ... - Thành thạo làm giao diện với Interface Builder, Auto Layout. - Có kinh nghiệm với các CocoaPods, Carthage, Package Manager, ... - Có kinh nghiệm làm việc với các dịch vụ của Google và Facebook: Google Maps, Firebase Cloud, Facebook SDK, Account Kit, ... - Có kinh nghiệm với các giao thức như: Restful API, Socket IO, VoIP, BLE, ....


Các vị trí tương tự

Game Animator

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Game Designer

Up to 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Game Designer

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Android Developer

500 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ/ứng viên

Urgent Giới thiệu ngay

2D artist

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Unity Developer

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ/ứng viên

Urgent Giới thiệu ngay