Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

Junior Fullstack Javascript Developer

Developer ReactJS TypeScript NodeJS Git

Thưởng

8,000,000 VNĐ /ứng viên
Company
CSSOFT
Salary
520 - 750 $
Location
Ha Noi
Vacancies
1 persons

Job Overview And Responsibility

- Tham gia xây dựng ứng dụng Web với khách hàng Nhật. - Tham gia phân tích yêu cầu cùng với Team Leader, Project Manager. - Tham gia quy trình phát triển phần mềm chặt chẽ và và chất lượng theo chuẩn Agile.


Các vị trí tương tự

Web Developer Leader

1,000 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay