Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

Junior iOS Developer

Developer IOS Objective C Swift

Thưởng

5,000,000 VNĐ /ứng viên
Icon company Company

ITSOL

Icon salary Salary
340 - 520 $
Icon Location Location
Ha Noi
Icon Vacancies Vacancies
2 persons

Job Overview And Responsibility

- Tham gia vào các dự án phần mềm với những doanh nghiệp Nhật Bản và doanh nghiệp lớn tại Việt Nam - Đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc và báo cáo thường xuyên tới quản lý. - Thực hiện các yêu cầu của dự án cùng với các thành viên trong nhóm dự án. - Tham gia phát triển các ứng dụng mới của sản phẩm hệ điều hành IOS. - Tham gia hỗ trợ phát tiển, maintain các dự án IOS. - Báo cáo đầy tiến độ công việc hàng ngày. - Hỗ trợ thiết lập thử nghiệm tự động. - Tham gia fixbugs và phát triển các ứng dụng theo yêu cầu. - Tham gia phát triển, đánh giá và khai thác các công nghệ mới để đạt hiểu quả phát triển tối đa nhất. - Chủ động tích cực tham gia vào các cuộc họp với khách hàng theo yêu cầu.

Required Skills and Experience

- Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT, Khóa học máy tính hoặc tương đương. - Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong IOS. - Ngôn ngữ lập trình: Objective­C, Swift, C/C++. - Kinh nghiệm xử lý ảnh, giao diện :basic UI elements, AutoLayout, CoreAnimation... - Có kỹ năng xử lý đồng bộ, đa luồng, bất đồng bộ: GCD, Thread, Queue and scheduling technique... - Kỹ năng quản lý bộ nhớ: non­ARC, ARC and troubleshooting technique. - Kiến thức chắc về CSDL: CoreData, SQLite, Magical Record. - Kinh nghiệm thiết kế phần mềm: Design Pattern, DRY, SOLID - Có khả năng đáp ứng thích nghi học hỏi công nghệ mới nhanh. - Tự tin, thành thật và làm việc nhóm tốt.


Các vị trí tương tự

iOS Developer

500 - 650 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Python Developer

500 - 700 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Frontend Developer

500 - 800 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ/ứng viên

Urgent Giới thiệu ngay

Tester

500 - 800 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay