Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

Kế toán Tổng hợp

Finance / Accounting Accounting

Thưởng

7,000,000 VNĐ /ứng viên
Icon company Company

KTcity

Icon salary Salary
450 - 600 $
Icon Location Location
Ho Chi Minh
Icon Vacancies Vacancies
1 persons

Job Overview And Responsibility

- Quản lý tài khoản ngân hàng của công ty, thực hiện các khoản chi theo kế hoạch và theo yêu cầu. Theo dõi/ đối soát và xử lý các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của công ty. - Hạch toán giao dịch thu/chi và tất cả các hoạt động của công ty phát sinh trong quá trình kinh doanh. Thực hiện các báo cáo nội bộ theo kế hoạch và theo yêu cầu. - Tham vấn cân đối về nguồn tiền cho hoạt động của công ty. Thực hiện tất cả các báo cáo thuế, lao động và báo cáo khác (nếu có) theo quy định của pháp luật. - Quản lý việc thanh toán lương và bảo hiểm xã hội, phí công đoàn cho cơ quan nhà nước. - Làm việc với ngân hàng, cơ quan thuế và cơ quan khác để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác kế toán.

Required Skills and Experience

**BẮT BUỘC ** - Độ tuổi: 9X - Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp ở công ty trong lĩnh vực dịch vụ (mảng công nghệ) - Biết sử dụng phần mềm kế toán Misa - Chủ động trong công việc, chăm chỉ, kiên trì, trung thực.