Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!
Urgent

Middle Java Developer (Closed)

Developer NoSQL Oracle SQL Java HTML Spring JavaScript

Location
Ha Noi
Vacancies
4 persons

Job Overview And Responsibility

- Tham gia phát triển các dự án phát triển bằng ngôn ngữ Java cho các dự án công nghệ thông tin về viễn thông và về lĩnh vực Fintech, Big Data, AI, Blockchain. - Cung cấp giải pháp phần mềm với số lượng giao dịch rất lớn, đòi hỏi hiệu năng xử lý cao. - Phát triển sản phẩm mới hoặc làm mới, nâng cấp các hệ thống hiện có. Bao gồm phát triển - Web Front-end hoặc phát triển Back-end cho Web/Mobile App. - Tham gia làm rõ nghiệp vụ, thiết kế giải pháp, phát triển nâng cấp hệ thống theo yêu cầu cùng với Team Leader. Đối với một số yêu cầu đơn giản thì khuyến khích tự làm để học hỏi, luyện tập vị trí Team Leader. - Tham gia buổi Sprint planning, Sprint review với nhóm theo quy trình Scrum. - Tham gia review thiết kế, review code, tối ưu hệ thống với Tech Lead. - Nghiên cứu áp dụng công nghệ mới nâng cao chất lượng, tối ưu nguồn lực phát triển theo chuyên đề hàng quý của CTO.


Các vị trí đề xuất

Supply Chain Director

4,000 - 5,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 65,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay
Senior NativeScript Mobile Developer

2,500 - 3,300 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 41,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay
Project Leader

1,000 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Urgent Giới thiệu ngay
System Reliability Engineer / DevOps Engineer (Cloud)

1,000 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay
Senior JAVA Developer

1,300 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 21,000,000 VNĐ/ứng viên

Urgent Giới thiệu ngay
Senior Frontend Developer

1,300 - 2,300 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 21,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay
BUSINESS OWNER (ZALOPAY)

4,000 - 6,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 65,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay
Senior C or C++ SOFTWARE ENGINEER

1,000 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay