Giám đốc Đào Tạo

Project Management Communications Management Planning Mentoring Information Technology Design Training Analytical Teaching Skill

Thưởng

20,000,000 VNĐ /ứng viên
Icon salary Salary
1,300 - 1,700 $
Icon Location Location
Ho Chi Minh
Icon Vacancies Vacancies
1 persons

Job Overview And Responsibility

1. Hoạch định Chiến lược, Kế hoạch Đào tạo - Nghiên cứu thị trường giáo dục, nhu cầu nguồn nhân lực/năng lực và xu hướng cộng nghệ. - Xây dựng định hướng và chiến lược Đào tạo - Lập kế hoạch hoạt động phòng Đào tạo - Theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch Phòng đào tạo & đề xuất điều chỉnh - Định hướng hệ thống quy chế quy định, chính sách liên quan đến Đào tạo - Thiết lập quan hệ các đối tác chiến lược: Doanh nghiệp, tổ chức đào tạo, đơn vị nghiên cứu, cộng đồng startup 2. Nghiên cứu, Cập nhât và Quản lý Chương trình Đào tạo - Cập nhật thông tin mới về thị trường giáo dục, nhu cầu nguồn nhân lực, nhu cầu năng lực và xu hướng công nghệ của các ngành. - Xây dựng và cập nhật hệ thống khung năng lực (Competency Framework) đào tạo của VTC Academy. - Nghiên cứu và Cập nhât chương trình đào tạo (Curriculum), đề cương (Syllabus), giáo án, tài liệu giảng dạy và công cụ hỗ trợ giảng dạy. - Tổ chức hệ thống quản lý học liệu đào tạo và thực hiện lưu trữ 3. Phát triển và Đào tạo Đội ngũ - Tìm kiếm và phát triển đội ngũ quản lý, giảng viên, học vụ, công tác sinh viên phù hợp với sản phẩm đào tạo và môi trường giáo dục tại VTC Academy. - Đào tạo định hướng đội ngũ quản lý, giảng viên, học vụ, công tác sinh viên về triết lý giáo dục, mô hình, phương pháp giáo dục, đào tạo của VTC Academy 4. Tổ chức Hoạt động Đào tạo và Quản lý Chất lượng Đào tạo - Phối hợp cùng các bộ phận khác để lên kế hoạch mở lớp, xây dựng thời khóa biểu cho học viên và giảng viên, đảm bảo các lớp học được vận hành tốt trong suốt quá trình hoạt động. - Định hướng, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng đào tạo - Đảm bảo chất lượng đào tạo ngành và chất lượng đầu ra của học viên. - Tiếp cận và mời các giảng viên, chuyên gia, diễn giả trong lĩnh vực VTC Academy đào tạo tham dự các hoạt động khai giảng, hội thảo, phong trào của VTC Academy. 5. Tổ chức hoạt động Studio - Liên hệ, hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, cộng đồng để lấy các dự án về triển khai trong Studio - Tìm kiếm và phát triển đội ngũ mentors phù hợp với sản phẩm đào tạo và môi trường giáo dục tại VTC Academy. 6. Các công việc khác - Kết nối doanh nghiệp nhằm đưa sinh viên tham quan, kiến tập, thực tập 7. Khác - Ứng viên cần có kiến thức về lập trình và khả năng học hỏi thêm về mảng design - Yêu cầu tiếng Anh tốt, ưu tiên ứng viên biết thêm tiếng Pháp

Required Skills and Experience

1. Học vấn: Tốt nghiệp trình độ Đại học các ngành Đại học chuyên ngành Công Nghệ Thông tin 2. Kinh nghiệm: Ít nhất 4 năm kinh nghiệm ở cùng vị trí tuyển dụng 3. Kiến thức & kỹ năng - Có kiến thức cơ bản về tất cả các chuyên ngành Development và Design - Có kiến thức chuyên sâu về ít nhất 1 chuyên ngành tại VTC Academy - Có kiên thức chuyên sâu về Đào tạo - Có kiến thức về mô hình, quy trình đào tạo tiếp cận năng lực - Kỹ năng sư phạm, truyền đạt kiến thức - Kỹ năng giải quyết vấn đề - Kỹ năng phân tích, thiết kế Curriculums, viết syllabus - Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục đối tác, doanh nghiệp - Khả năng nghiên cứu, nâng cao kiến thức chuyên môn 4. Năng lực quản lý - Khả năng lập kế hoạch, phân công việc hiệu quả - Quản lý nhân sự, tạo động lực - Đánh giá hiệu quả công việc - Đào tạo và huấn luyện đội ngũ