🌸 NỮ HOÀNG HUNTER - NHẬN HƠN 2,000,000Đ MỖI NGÀY KHI GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN 🌸

Product Team Leader

Product Management Game Development Leadership Agile Development

Thưởng

7,000,000 VNĐ /ứng viên
Icon salary Salary
500 - 1,000 $
Icon Location Location
Ha Noi
Icon Vacancies Vacancies
1 persons

Job Overview And Responsibility

- Thiết lập tầm nhìn và lộ trình phát triển sản phẩm - Tổ chức công việc cho tất cả các thành viên trong team - Sắp xếp độ ưu tiên của các tính năng trong backlog và lập kế hoạch phát triển sản phẩm - Đánh giá giá trị, bổ sung và ưu tiên các user story, epic, theme để đảm bảo công việc tập trung vào những thứ có giá trị tối đa phù hợp với chiến lược của sản phẩm. - Phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để tạo và duy trì product backlog theo business value hoặc ROI - Tạo và theo dõi kế hoạch phát hành sản phẩm - Giải quyết các trở ngại làm ảnh hưởng tới nhóm

Required Skills and Experience

- Trên 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực game, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc và phát triển sản phẩm game Global - Trên 1 năm kinh nghiệm làm việc với vai trò quản lý team - Kiến thức về thị trường game mobile. - Ưu tiên ứng viên có kiến thức về quy trình và nguyên tắc Agile/Scrum - Kiến thức tốt về UX và các Business model cho game F2P - Thành thạo Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian, kỹ năng giải quyết vấn đề


Các vị trí tương tự

Senior Digital Marketing (Game)

Up to 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Creative Marketing Designer

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Digital Marketing (Game)

500 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Game Developer - Action

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Cocos Creator Developer (Casual Game)

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior 2D Game Artist (Experienced) - Action Game

900 - 1,200 $ | Ha Noi

Thưởng 14,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior 3D Artist - Action Game

900 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 14,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Game Designer - Action Game

900 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 14,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior VFX Artist (Experienced) - Action Game

900 - 1,200 $ | Ha Noi

Thưởng 14,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

VFX Artist (Experienced) - Action Game

500 - 900 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Game Designer - Action Game

500 - 900 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

3D Artist - Action Game

500 - 900 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Product Owner - Action Game

500 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

2D Game Artist (Experienced) - Action Game

500 - 900 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay