Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

REACT NATIVE DEVELOPER (Closed)

Developer React Native RESTful API Git

Location
Ha Noi
Vacancies
1 persons

Job Overview And Responsibility

- Build and maintain our React Native applicaitons - Enhance and refactor your code on a daily basis - Participate in team discussion and code reviews


Các vị trí tương tự

VUE.JS FRONTEND DEV (CSS, JAVASCRIPT)

800 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 13,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay
BACK-END JAVA DEVELOPER

800 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 13,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay