Security Engineer (Onsite Japan)

Enginering Security

Thưởng

80,000,000 VNĐ /ứng viên
Icon salary Salary
5,000 $ to Negotiable
Icon Location Location
Japan
Icon Vacancies Vacancies
1 persons

Job Overview And Responsibility

Chúng tôi support điều tra, chuẩn bị báo cáo và các cuộc đàm phán khác nhau cho các dự án điều tra rò rỉ thông tin thẻ tín dụng của Dịch vụ Điều tra Gian lận. 1. Hỗ trợ điều tra và chuẩn bị báo cáo trong trường hợp rò rỉ thông tin thẻ tín dụng * Hợp tác với Nhóm nghiên cứu điều tra gian lận - Tóm tắt báo cáo - Công việc dịch thuật từ tiếng Nhật sang tiếng Anh 2. Các cuộc đàm phán liên quan đến các hoạt động trên để tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều tra - Khách hàng và công ty hệ thống quan hệ khách hàng - Công ty credit card - Công ty cung cấp cổng thanh toán điện tử - Credit card brand (bằng tiếng Anh)

Required Skills and Experience

Những người đáp ứng tất cả những điều sau - Kinh nghiệm 7+ năm làm việc về bảo mật thông tin - Kinh nghiệm thương lượng của khách hàng - Kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài sử dụng tiếng Anh - TOEIC 800 điểm trở lên Giáo dục - Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng kỹ thuật, trung cấp nghề - Tốt nghiệp đại học - Hoàn thành trường cao học


Các vị trí tương tự

System Operation Leader (Onsite Japan)

4,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 60,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Web Application Engineer - Color me shop (Onsite Japan)

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

System Engineer - Infrastructure (Onsite Japan)

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

System Engineer (Onsite Japan)

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

3D Motion Designer - phát triển game (Onsite Japan)

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

3D Motion Designer (Onsite Japan)

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

System engineer (Onsite Japan)

1,500 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 24,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Embedded Developer (Onsite Japan)

1,500 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 24,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Game developer (Onsite Japan)

1,500 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 24,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Web developer (Java, Oracle, C, C ++, v.v.) (Onsite Japan)

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Test Engineer (Onsite Japan)

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

JavaScript Engineer (Onsite Japan)

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

RPC-V VMware Solutions Architect (Onsite Japan)

3,000 - 6,000 $ | Japan

Thưởng 48,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Web Application / Java / Linux (Onsite Japan)

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Java Developer (Onsite Japan)

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Java,C#,C,C++/Web Developer (Onsite Japan)

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Java, JavaScript, Struts / System construction (Onsite Japan)

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Project Leader (Onsite Japan)

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Java Developer (Onsite Japan)

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

IT Architect / PM / PL / Programming (Onsite Japan)

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

ERP Developer / Java,C# (Onsite Japan)

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay