Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

Security Operations Manager

Enginering Security

Thưởng

24,000,000 VNĐ /ứng viên
Icon star 400,000 VNĐ /interview
Icon company Company

Onemount

Icon salary Salary
Negotiable
Icon Location Location
Ha Noi
Icon Vacancies Vacancies
1 persons

Job Overview And Responsibility

- Giám sát, quản lý và lãnh đạo nhân viên thực hiện các công việc, hoạt động liên quan đến không gian mạng - Sử dụng các thông tin và cách thức phòng thủ được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau để xác định, phân tích và báo cáo các sự kiện đã hoặc có thể xảy ra trong hệ thống của tổ chức để bảo vệ thông tin, hệ thống thông tin và hệ thống mạng khỏi các mối đe dọa. - Phối hợp xây dựng kế hoạch chi tiết cho việc thực hiện hoặc hỗ trợ hoạt động trên không gian mạng. Tham gia vào việc lựa chọn mục tiêu, xác nhận, đồng bộ và cho phép tích hợp trong quá trình thực hiện các hoạt động trên mạng. - Phát triển các kế hoạch chi tiết về thu thập thông tin tình báo để đáp ứng các yêu cầu hoạt động không gian mạng. Phối hợp với các bên hoạch định hoạt động trên không gian mạng để xác định, xác nhận và thu thập yêu cầu để thu thập và phân tích thông tin. Tham gia vào việc lựa chọn mục tiêu, xác nhận, đồng bộ và thực hiện các hành động trên mạng. Đồng bộ hóa các hoạt động tình báo để hỗ trợ các mục tiêu của tổ chức trong không gian mạng. - Tiến hành thu thập, xử lý và / hoặc định vị vị trí địa lý các hệ thống để khai thác, định vị và / hoặc theo dõi các mục tiêu cần quan tâm. Thực hiện điều hướng mạng, phân tích truy tìm và khi được chỉ - Xây dựng bộ chỉ số nhằm theo dõi sự biến động của các hoạt động. Thu thập, xử lý, phân tích và phổ biến các mối đe dọa / cảnh báo trên mạng. - Phân tích dữ liệu / thông tin từ một hoặc nhiều nguồn để tiến hành chuẩn bị môi trường, đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin và gửi yêu cầu về thu thập và cung cấp thông tin tình báo để hỗ trợ lập kế hoạch và vận hành. - Điều tra, phân tích và ứng phó với các sự cố an ninh mạng trên môi trường mạng hoặc vùng bị cô lập. - Xác định, thu thập, kiểm tra và lưu giữ bằng chứng có được nhờ sử dụng các kỹ thuật phân tích và điều tra. - Tiến hành điều tra chi tiết về các hành động phạm tội bằng phương tiện máy tính tạo ra các bằng chứng bằng tài liệu hoặc vật lý, bao gồm các phương tiện kỹ thuật số và nhật ký liên quan đến các sự cố xâm nhập mạng. - Phân tích bằng chứng kỹ thuật số và điều tra các sự cố bảo mật máy tính để tìm ra thông tin hữu ích hỗ trợ giảm thiểu lỗ hổng hệ thống / mạng.

Required Skills and Experience

* Kỹ năng chính - Ít nhất 5 (năm) năm kinh nghiệm dẫn dắt các hoạt động về bảo mật/mạng/hệ thống - Có các chứng chỉ về bảo mật và quản lý rủi ro, bảo mật tài sản, kỹ sư bảo mật, bảo mật mạng & viễn thông, quản lý định danh & truy cập, đánh giá và kiểm thử bảo mật, hoạt động bảo mật, phát triển phần mềm an toàn, quản lý sự cố an toàn thông tin. * Domain Expertise - Có khả năng kết nối giữa hoạt động không gian mạng với các chức năng khác hoặc hỗ trợ các hoạt động khác của tổ chức. - Có khả năng lập kế hoạch ứng phó các sự cố về các dịch vụ trên mây. - Có khả năng sắp xếp thứ tự ưu tiên và sử dụng các nguồn lực về an ninh mạng một cách hợp lý và có hiệu quả. - Có khả năng xác định các hạn chế trong việc thu thập thông tin an ninh Analytics Experience - Có kinh nghiệm trong việc tận dụng các bài học thực tiễn của các tổ chức bên ngoài và các tổ chức chuyên về nghiên cứu để xử lý các vấn đề không gian mạng. - Kinh nghiệm trong việc xác định các vấn đề bảo mật của hệ thống dựa trên phân tích lỗ hổng và thông tin về cấu hình Individual Skills - Có khả năng truyền đạt thông tin, khái niệm hoặc ý tưởng phức tạp một cách tự tin và dễ hiểu thông qua các phương tiện bằng lời nói, bằng văn bản hay trực quan . - Là một người dẫn đường/cố vấn luôn chủ động giúp đội nhóm phát triển và phát huy tối đa năng lực. - Đánh giá các thách thức từ nhiều góc độ khác nhau trước khi hành động Mindset & Behaviors - Là một người có nguồn năng lượng dồi dào và đam mê lớn, truyền cảm hứng tới các thành viên trong nhóm phát huy tối đa khả năng tiềm tàng. - Có đam mê tìm hiểu về bản chất của các hoạt động trên không gian mạng. - Thích nghi tốt với sự thay đổi, linh hoạt và cách tư duy vượt khỏi khuôn khổ thông thường


Các vị trí tương tự

Developer Manager

Negotiable | Ha Noi

Thưởng 24,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Tech QC Lead

Negotiable | Ha Noi

Thưởng 24,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Solution Architecture (Expert)

Negotiable | Ha Noi

Thưởng 24,000,000 VNĐ/ứng viên

Urgent Giới thiệu ngay

Product Security Specialist

Negotiable | Ha Noi

Thưởng 20,000,000 VNĐ/ứng viên

Urgent Giới thiệu ngay

Senior Security Program Management Lead

Negotiable | Ha Noi

Thưởng 24,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay