Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

Senior .NET Developer

Backend .NET C Programming ASP / ASP.NET MVC HTML

Thưởng

7,000,000 VNĐ /ứng viên
Company
PASIOT
Salary
430 - 1,000 $
Location
Ha Noi
Vacancies
5 persons

Job Overview And Responsibility

- Tham gia vào các dự án phát triển sản phẩm của Công ty trên nền tảng ASP.NET hoặc .NET Core (C#); - Tham gia vào các dự án outsourcing cho khách hàng (Việt Nam, Nhật Bản,...) trên nền tảng ASP.NET hoặc .NET Core;