Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!
Urgent

Senior Product Owner - Action Game

Product Management Scrum Development Product Management Management Creativity

Thưởng

12,000,000 VNĐ /ứng viên
Icon salary Salary
800 - 1,300 $
Icon Location Location
Ha Noi
Icon Vacancies Vacancies
1 persons

Job Overview And Responsibility

- Product owner là một thành viên của nhóm Scrum và có trách nhiệm xác định các story của người dùng, quản lý và sắp xếp độ ưu tiên của các story trong product backlog cho team phát triển. - Định hướng sản phẩm trong suốt quá trình sản xuất, tối đa hóa giá trị do nhóm phát triển tạo ra, đảm bảo các stories đáp ứng nhu cầu của người dùng và tuân thủ theo định nghĩa hoàn thành đã đặt ra trước đó

Required Skills and Experience

- Đi đầu trong nhóm Scrum với tư cách là Product Owner - Cung cấp tầm nhìn và định hướng cho nhóm phát triển và các bên liên quan trong suốt quá trình phát triển dự án và tạo ra các yêu cầu về sản phẩm - Đảm bảo rằng nhóm phát triển luôn có đủ số lượng task sẵn sàng để thực hiện - Sắp xếp độ ưu tiên của các tính năng trong backlog và lập kế hoạch phát triển sản phẩm - Thiết lập tầm nhìn và lộ trình phát triển sản phẩm - Đánh giá giá trị, bổ sung và ưu tiên các user story, epic, theme để đảm bảo công việc tập trung vào những thứ có giá trị tối đa phù hợp với chiến lược của sản phẩm. - Quản lý product backlog, tái lập kế hoạch và xây dựng các user story. - Phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để tạo và duy trì product backlog theo business value hoặc ROI - Tạo và theo dõi kế hoạch phát hành sản phẩm - Giải quyết các trở ngại làm ảnh hưởng tới nhóm phát triển hoặc mục tiêu của sprint. - Nghiên cứu và phân tích thị trường, người dùng và lộ trình sản phẩm - Theo dõi và nghiên cứu các đối thủ cạnh tranh


Các vị trí tương tự

Senior Digital Marketing (Game)

Up to 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Creative Marketing Designer

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Digital Marketing (Game)

500 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Game Developer - Action

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Product Team Leader

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior 3D Artist - Action Game

900 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 14,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Game Designer - Action Game

900 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 14,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior VFX Artist (Experienced) - Action Game

900 - 1,200 $ | Ha Noi

Thưởng 14,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

VFX Artist (Experienced) - Action Game

500 - 900 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Game Designer - Action Game

500 - 900 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

3D Artist - Action Game

500 - 900 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Product Owner - Action Game

500 - 800 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay