Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

Senior Tech QC Lead

QA/QC QC SQL QA QC Testing / QA

Thưởng

24,000,000 VNĐ /ứng viên
Icon star 400,000 VNĐ /interview
Icon company Company

1MG

Icon salary Salary
Negotiable
Icon Location Location
Ha Noi
Icon Vacancies Vacancies
1 persons

Job Overview And Responsibility

1. Quản lý nguồn nhân lực: - Đánh giá năng lực nhân viên kiểm thử tự động của PnLs, đề xuất kế hoạch phát triển năng lực. - Phối hợp đào tạo nhân viên kiểm thử tự động của PnLs để đáp ứng được các yêu cầu của dự án. 2. Kiểm soát chất lượng sản phẩm: - Chịu trách nhiệm xây dựng automation testing framework, automation testing system của các Domain tại PnLs và dự án cấp Tập đoàn. - Đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng và tuân thủ quy trình kiểm thử đã đề ra. 3. Quản trị và điều hành công việc: - Lập kế hoạch kiểm thử tự động cho dự án cấp Tập đoàn, và tư vấn kế hoạch cho cấp PnLs - Báo cáo tiến độ, phân tích, đánh giá chất lượng, và báo cáo các rủi ro liên quan đến chất lượng kiểm thử tự động của các dự án và Domain - Phát hiện và xử lý các vấn đề của các nhóm kiểm thử tự động để các nhóm có thể hoạt động và làm việc một cách hiệu quả và trơn tru."

Required Skills and Experience

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm thử 5 năm trở lên - Đọc viết Tiếng Anh tốt - Nắm rõ các quy trình kiểm thử và quy trình phát triển sản phẩm - Có kinh nghiệm làm việc theo mô hình Agile (Scrum) - Khả năng phân tích yêu cầu, đưa ra các ý kiến, gợi ý - Khả năng tự giao tiếp và giải quyết các vấn đề không quá phức tạp - Có khả năng học những kiến thức và kỹ năng mới nếu được hướng dẫn. - Về kiểm thử thủ công (Manual QC): + Khả năng viết test cases, review cho các thành viên khác + Sử dụng thành thạo câu lệnh SQL + Thành thạo test API Về kiểm thử tự động (Automation QC): + Kinh nghiệm quản lý đội kiểm thử tự động từ 3 thành viên trở lên + Khả năng lập kế hoạch cho một dự án + Có kiến thức sâu về một framework automation (Selenium, Appium) + Hiểu biết về các loại framework automation cho các nền tảng và ngôn ngữ khác nhau + Khả năng phát triển 1 framework mới hoàn toàn (dựa trên Selenium, Appium) hoặc customize open source framework có sẵn để phục vụ cho công việc + Khả năng phỏng vấn, đánh giá năng lực cho từng người trong team và định hướng phát triển cả team + Khả năng viết báo cáo, phân tích, đánh giá chất lượng và rủi ro của các công việc của team + Khả năng đưa ra các đề xuất, giải pháp liên quan đến chất lượng sản phẩm cho lãnh đạo. + Khả năng xử lý các vấn đề của team + Khả năng giao tiếp và đàm phán với các team khác và bộ phận khác. + Khả năng ra quyết định và linh hoạt theo thay đổi của dự án + Khả năng đưa ra đánh giá tổng quan về các giải pháp và framework automation


Các vị trí tương tự

Senior Shared Platform Lead

Negotiable | Ha Noi

Thưởng 24,000,000 VNĐ/ứng viên

Urgent Giới thiệu ngay

Senior Solution Architecture Lead

Negotiable | Ha Noi

Thưởng 24,000,000 VNĐ/ứng viên

Urgent Giới thiệu ngay

Product Security Specialist

Negotiable | Ha Noi

Thưởng 20,000,000 VNĐ/ứng viên

Urgent Giới thiệu ngay

Senior Security Engineering Lead

Negotiable | Ha Noi

Thưởng 24,000,000 VNĐ/ứng viên

Urgent Giới thiệu ngay

Senior Security Program Management Lead

Negotiable | Ha Noi

Thưởng 24,000,000 VNĐ/ứng viên

Urgent Giới thiệu ngay