Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

System Engineer (Onsite Japan)

Enginering Systems Engineering

Thưởng

32,000,000 VNĐ /ứng viên
Icon salary Salary
2,000 $ to Negotiable
Icon Location Location
Japan
Icon Vacancies Vacancies
1 persons

Job Overview And Responsibility

- Phụ trách phát triển ứng dụng và sản xuất sản phẩm AI / RPA. Nội dung kinh doanh chính: - Thiết kế, phát triển, hoạt động, bảo trì và hỗ trợ người dùng cho các sản phẩm và dịch vụ của các công ty khác - Thiết kế, xây dựng, hoạt động, bảo trì và hỗ trợ người dùng cho cloud service (chủ yếu là AWS) - Thiết kế / triển khai / test ứng dụng - Communicate với các bên liên quan Phân tích, đưa ra các vấn đề của khách hàng và phát triển các sản phẩm - dịch vụ bằng cách sử dụng các kỹ thuật và phương pháp để giải quyết vấn đề. Đây là một vị trí có thể làm việc tự do theo ý mình. Ví dụ về career path - Engineer → Team leader → Project leader - Engineer → Senior Engineer → Specialist - PMO → Project leader → Project manager Có thể linh hoạt lựa chọn nghề nghiệp theo mong muốn và năng khiếu của mình.

Required Skills and Experience

Những người đáp ứng bất kỳ điều sau đây 1. Có 2+ năm kinh nghiệm phát triển hệ thống Web nói chung 2. Có 2+ năm kinh nghiệm làm việc cùng team 3. Có hiểu biết cơ bản về cloud 4. Có hiểu biết cơ bản về data base 5. Có hiểu biết cơ bản về bảo mật thông tin 6. Những người có bất kỳ kỹ năng nào sau đây - Lập trình web: Java, PHP, Python, ... - Lập trình cho smartphone: Swift, Kotlin, ... - Lập trình script: Angular, React, Vue.js, ... - N1 là yêu cầu bắt buộc đối với công dân nước ngoài Giáo dục - Tốt nghiệp trung học - Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng kỹ thuật, trung cấp nghề - Tốt nghiệp đại học - Hoàn thành trường cao học


Các vị trí tương tự

System Operation Leader (Onsite Japan)

4,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 60,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Web Application Engineer - Color me shop (Onsite Japan)

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

System Engineer - Infrastructure (Onsite Japan)

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Security Engineer (Onsite Japan)

5,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 80,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

3D Motion Designer - phát triển game (Onsite Japan)

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

3D Motion Designer (Onsite Japan)

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

System engineer (Onsite Japan)

1,500 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 24,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Embedded Developer (Onsite Japan)

1,500 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 24,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Game developer (Onsite Japan)

1,500 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 24,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Web developer (Java, Oracle, C, C ++, v.v.) (Onsite Japan)

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Test Engineer (Onsite Japan)

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

JavaScript Engineer (Onsite Japan)

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

RPC-V VMware Solutions Architect (Onsite Japan)

3,000 - 6,000 $ | Japan

Thưởng 48,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Web Application / Java / Linux (Onsite Japan)

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Java Developer (Onsite Japan)

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Java,C#,C,C++/Web Developer (Onsite Japan)

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Java, JavaScript, Struts / System construction (Onsite Japan)

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Project Leader (Onsite Japan)

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Java Developer (Onsite Japan)

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

IT Architect / PM / PL / Programming (Onsite Japan)

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

ERP Developer / Java,C# (Onsite Japan)

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay