Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

System Engineer - Infrastructure (Onsite Japan)

Enginering Java JavaScript

Thưởng

32,000,000 VNĐ /ứng viên
Icon salary Salary
2,000 $ to Negotiable
Icon Location Location
Japan
Icon Vacancies Vacancies
1 persons

Job Overview And Responsibility

Nhóm dự án phát triển xử lý xác định yêu cầu, thiết kế cơ bản, thiết kế chi tiết, sản xuất, test, di chuyển, maintain, ... * Sau khi gia nhập công ty, quyết định phạm vi trách nhiệm theo kinh nghiệm và được yêu cầu tham gia vào dự án. * Trong tương lai, với tư cách là leader, bạn sẽ phụ trách quản lý dự án, quản lý thành viên, đàm phán khách hàng, ... - Phát triển hệ thống web (định nghĩa yêu cầu-hoạt động) - Phát triển hệ thống web cho các công ty báo chí Nhóm 15 người (2 PM), thời gian 12 tháng Ngôn ngữ: Java, Java Script, OS: Linux, DB: Oracle - Thiết kế cơ bản ~ vận hành hệ thống Web đấu giá xe ô tô đã qua sử dụng trong realtime Nhóm 26 người (1PM), thời gian 9 tháng Ngôn ngữ: VC ++, VB, ASP, OS: Windows, DB: Oracle

Required Skills and Experience

Những người có kinh nghiệm thực tế sau: - Trên 2 năm kinh nghiệm sử dụng 1 trong các ngôn ngữ Java, Java Script, VB.net, ASP.net, PHP, C, C ++, VB, VBA / Excel, RDB - N1 cấp độ là bắt buộc đối với công dân nước ngoài Giáo dục + Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng kỹ thuật, trung cấp nghề + Tốt nghiệp đại học + Hoàn thành trường cao học


Các vị trí tương tự

System Operation Leader (Onsite Japan)

4,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 60,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Web Application Engineer - Color me shop (Onsite Japan)

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Security Engineer (Onsite Japan)

5,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 80,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

System Engineer (Onsite Japan)

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

3D Motion Designer - phát triển game (Onsite Japan)

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

3D Motion Designer (Onsite Japan)

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

System engineer (Onsite Japan)

1,500 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 24,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Embedded Developer (Onsite Japan)

1,500 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 24,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Game developer (Onsite Japan)

1,500 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 24,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Web developer (Java, Oracle, C, C ++, v.v.) (Onsite Japan)

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Test Engineer (Onsite Japan)

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

JavaScript Engineer (Onsite Japan)

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

RPC-V VMware Solutions Architect (Onsite Japan)

3,000 - 6,000 $ | Japan

Thưởng 48,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Web Application / Java / Linux (Onsite Japan)

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Java Developer (Onsite Japan)

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Java,C#,C,C++/Web Developer (Onsite Japan)

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Java, JavaScript, Struts / System construction (Onsite Japan)

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Project Leader (Onsite Japan)

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Java Developer (Onsite Japan)

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

IT Architect / PM / PL / Programming (Onsite Japan)

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

ERP Developer / Java,C# (Onsite Japan)

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay