Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

System Operation Leader (Onsite Japan)

Enginering Ruby PHP Golang

Thưởng

60,000,000 VNĐ /ứng viên
Icon salary Salary
4,000 $ to Negotiable
Icon Location Location
Japan
Icon Vacancies Vacancies
1 persons

Job Overview And Responsibility

Bạn sẽ phụ trách công việc phát triển hệ thống với trọng tâm là chuyên môn của bạn. Công tác vận hành hệ thống tại công ty đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ xương sống của hệ thống sảnh giao hàng như đảm bảo hệ thống sảnh giao hàng hoạt động ổn định, duy trì môi trường hạ tầng, các biện pháp an ninh. Chúng tôi sẽ xử lý môi trường cơ sở hạ tầng không chỉ bằng công nghệ tiêu chuẩn mà còn cả công nghệ mới nhất, đồng thời có nhiều cơ hội để kết hợp và sử dụng kiến ​​thức và công nghệ mới. Ngoài ra, bạn sẽ hiểu sâu hơn về hoạt động của "Denzenkan" thông qua các hoạt động của hệ thống.

Required Skills and Experience

- Có kinh nghiệm làm tư vấn CNTT, hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ hệ thống, kỹ sư hỗ trợ, v.v. - Kinh nghiệm vận hành và phát triển hệ thống phía máy chủ - Có kinh nghiệm tối thiểu 3+ năm sử dụng các hệ thống cơ sở dữ liệu như Oracle, MySQL và PostgreSQL - Tôi có kiến ​​thức cơ bản về khoa học máy tính - Liên lạc với các bên liên quan vào đúng thời điểm - Năng lực tiếng Nhật: Trình độ kinh doanh Giáo dục - Tốt nghiệp đại học - Hoàn thành trường cao học


Các vị trí tương tự

Web Application Engineer - Color me shop (Onsite Japan)

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

System Engineer - Infrastructure (Onsite Japan)

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Security Engineer (Onsite Japan)

5,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 80,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

System Engineer (Onsite Japan)

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

3D Motion Designer - phát triển game (Onsite Japan)

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

3D Motion Designer (Onsite Japan)

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

System engineer (Onsite Japan)

1,500 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 24,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Embedded Developer (Onsite Japan)

1,500 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 24,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Game developer (Onsite Japan)

1,500 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 24,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Web developer (Java, Oracle, C, C ++, v.v.) (Onsite Japan)

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Test Engineer (Onsite Japan)

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

JavaScript Engineer (Onsite Japan)

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

RPC-V VMware Solutions Architect (Onsite Japan)

3,000 - 6,000 $ | Japan

Thưởng 48,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Web Application / Java / Linux (Onsite Japan)

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Java Developer (Onsite Japan)

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Java,C#,C,C++/Web Developer (Onsite Japan)

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Java, JavaScript, Struts / System construction (Onsite Japan)

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Project Leader (Onsite Japan)

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Java Developer (Onsite Japan)

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

IT Architect / PM / PL / Programming (Onsite Japan)

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

ERP Developer / Java,C# (Onsite Japan)

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay