Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

VUE.JS FRONTEND DEV (CSS, JAVASCRIPT)

Developer VueJS RESTful API Git

Thưởng

13,000,000 VNĐ /ứng viên
Company
Tripath
Salary
800 - 1,300 $
Location
Ha Noi
Vacancies
1 persons

Job Overview And Responsibility

- Build educational management system with VueJS - Enhance and refactor your code on a daily basis - Participate in team discussion and code reviews


Các vị trí tương tự

BACK-END JAVA DEVELOPER

800 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 13,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay