Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

Web Application Engineer - Color me shop (Onsite Japan)

Enginering Ruby PHP Golang

Thưởng

32,000,000 VNĐ /ứng viên
Icon salary Salary
2,000 $ to Negotiable
Icon Location Location
Japan
Icon Vacancies Vacancies
1 persons

Job Overview And Responsibility

- Lập kế hoạch, thiết kế, phát triển và vận hành các chức năng mới với sự hợp tác của các giám đốc và nhà thiết kế các ứng dụng Web sử dụng Ruby on Rails, PHP hoặc Golang. - Đánh giá việc nâng cấp các tính năng đã phát hành cùng với hỗ trợ khách hàng. - Phát triển để code của service có thể hoạt động trong một thời gian dài thì mã dịch vụ cần được thiết kế có lưu ý đến khả năng bảo trì. " - Ở thời điểm hiện tại công ty sở hữu rất nhiều khách hàng đối cho cả những dịch vụ đã phát hành hơn 10 năm, cả những dịch vụ mới release trong vài tháng. Chúng tôi kì vọng vào thời gian phát triển sắp tới sẽ tạo ra được nhiều ứng dụng Web trên nhiều môi trường." - Kỹ sư ứng dụng Web tiến hành phát triển các công cụ (tools) xung quang hoặc các chức năng mới của service của domain nghiệp cụ cho nhiều perpabo (hosting, EC, handmade, others) - Ngoài ra, ngôn ngữ đang được sử dụng trên các server side rất đa dạng như PHP, Ruby, Golang... nên kỹ sư của chúng tôi có cơ hội sử dụng các ngôn ngữ code mình muốn phát triển.

Required Skills and Experience

[Kỹ năng cần thiết] - Có kinh nghiệm 2+ năm phát triển các ứng dụng web bằng Ruby, PHP hoặc Golang - Có kinh nghiệm phát triển các ứng dụng web sử dụng RDBMS như MySQL - Kinh nghiệm phát triển sử dụng VCS như Git và Subversion - Có thể nắm được đầu ra ( có thể xuất URL của GitHub hoặc Qiita, hoặc các tài liệu thay thế nó) [Những tính cách mà công ty tìm kiếm] - Những người đồng cảm với triết lý quản lý và hoạt động của công ty - Những người có trình độ công nghệ cao và mong muốn khám phá công nghệ mới - Những người có thể xây dựng service vận hành một cách có trách nhiệm từ quan điểm của người dùng - Những người coi trọng tinh thần đồng đội và coi trọng việc giao tiếp với các thành viên trong nhóm trong khi làm việc - Những người có thể tìm thấy niềm vui trong việc cải thiện công việc hàng ngày - Nếu bạn là người nước ngoài, vui lòng cho chúng tôi biết "loại visa" và "ngày hết hạn". - Những người không gặp khó khăn khi đọc và đánh máy văn bản bằng tiếng Nhật Giáo dục - Tốt nghiệp trung học - Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng kỹ thuật, trung cấp nghề - Tốt nghiệp đại học - Hoàn thành trường cao học


Các vị trí tương tự

System Operation Leader (Onsite Japan)

4,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 60,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

System Engineer - Infrastructure (Onsite Japan)

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Security Engineer (Onsite Japan)

5,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 80,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

System Engineer (Onsite Japan)

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

3D Motion Designer - phát triển game (Onsite Japan)

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

3D Motion Designer (Onsite Japan)

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

System engineer (Onsite Japan)

1,500 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 24,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Embedded Developer (Onsite Japan)

1,500 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 24,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Game developer (Onsite Japan)

1,500 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 24,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Web developer (Java, Oracle, C, C ++, v.v.) (Onsite Japan)

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Test Engineer (Onsite Japan)

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

JavaScript Engineer (Onsite Japan)

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

RPC-V VMware Solutions Architect (Onsite Japan)

3,000 - 6,000 $ | Japan

Thưởng 48,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Web Application / Java / Linux (Onsite Japan)

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Java Developer (Onsite Japan)

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Java,C#,C,C++/Web Developer (Onsite Japan)

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Java, JavaScript, Struts / System construction (Onsite Japan)

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Project Leader (Onsite Japan)

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

Java Developer (Onsite Japan)

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

IT Architect / PM / PL / Programming (Onsite Japan)

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay

ERP Developer / Java,C# (Onsite Japan)

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ/ứng viên

Giới thiệu ngay