Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

204+ Cơ hội giới thiệu

Senior Backend Developer

HTML5 CSS3 Docker Boost MySQL Git Developer

850 - 1,300 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Fullstack Developer

Full Stack Backend FrontEnd Developer

1,000 - 1,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Developer Manager

Software Development Management Enginering

Negotiable | Ha Noi

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Security Operations Manager

Security Enginering

Negotiable | Ha Noi

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

CTO Office Project Manager

Leadership Technology Interpersonal Skills Office Management Project Management

Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 30,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Lead Engineer - Diagnostics (Automotive)

Automotive

Up to 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 25,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Technical Lead (Automotive)

Automotive Instrument Management

Up to 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 25,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Java Developer (Airline)

Java Leadership Skills Backend

1,000 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

ETL Developer (Informatica) (Automotive)

Up to 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

ASP.NET API Developer (Automotive)

ASP.NET SQL

Up to 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 25,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Consultant (ERP SAP BASIS)

SAP

Up to 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Automation tester (Airline)

Bitbucket Jenkins CI/CD Automation Tools Selenium Java Tester

1,000 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Cyber Security Manager (Application)

Security Applications Enginering

2,500 - 3,000 $ | Ha Noi

Thưởng 60,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Cyber Security Engineer (Application)

Security Applications

800 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior VueJS Developer

VueJS Angular TypeScript Frontend

1,000 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Python Developer

Python RESTful Developer

800 - 1,300 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 13,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

[Full-time Remote] Full stack Engineer

eCommerce NodeJS ReactJS HTML JavaScript TypeScript Fullstack

1,500 - 2,000 $ | Remote

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Automation QA/QC Engineer (Selenium) - TRINET TEAM

QA QC Computer Science UX Design Selenium Java OOP Developer

700 - 1,700 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Backend Engineer (REMOTE)

Docker NodeJS NoSQL Backend Enginering

4,000 - 8,000 $ | Singapore, Remote

Thưởng 60,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Software Test Engineer

Computer Science Testing Developer

650 - 1,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay