Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

91+ Cơ hội giới thiệu

Giám đốc Kinh doanh B2B

Sale Management Communications

850 - 1,300 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Tester

Testing QA QC Tester

350 - 500 $ | Ha Noi

Thưởng 4,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Trade Marketing Manager

Brand Marketing Marketing

1,500 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Restaurant System Senior Officer

Management Administration

500 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Business Development Executive

Sale Consultant Consultant

2,000 - 2,500 $ | Ha Noi

Thưởng 32,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Chuyên viên tư vấn giải pháp Chuyển đổi số

Sale Consultant

1,300 - 1,700 $ | Ha Noi

Thưởng 21,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Product Sales & Marketing Specialist

Marketing Sale Digital Marketing Marketing Sales

1,000 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Giám đốc Kinh doanh Phân hữu cơ

Sales Manager Planning Strategic Planning Branding Sales

3,400 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 55,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Fullstack Developer

JavaScript NodeJS TypeScript Developer

850 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Fullstack Developer

JavaScript Developer

520 - 850 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Nhân viên Kinh doanh (Salesman)

Sales Electrical Engineering Sales

520 - 650 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[Indonesia] Product Manager

Product Management Product Management

1,200 - 1,500 $ | Indonesia

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Sales Sales

500 - 850 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Business Project Director

Media Sales Management Planning Sales

1,000 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Trưởng phòng Kinh doanh

Media Sales Management Planning Sales

700 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

2D Artist (Video giáo dục)

Drawing Designer Content creator

340 - 650 $ | Ha Noi

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Brand Designer

Designer Branding Branding

500 - 700 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Fullstack Digital Marketing

SEO Content Marketing Blog Writing Analytics Social Media Marketing Digital Marketing

1,000 - 1,200 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[HN] Giám Đốc Kinh Doanh Toàn Quốc

Management Planning Human Resource Finance Management

1,300 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 18,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[HCM] Giám đốc Kinh doanh Khu vực miền Nam

Management Planning Human Resource Finance Management

850 - 1,300 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 13,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay