Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

145+ Cơ hội giới thiệu

Customer Service Manager

Management Customer Service English Customer Service

1,000 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[HN] Key Account Manager - Vietnam

Account Management Account Management

1,500 - 3,000 $ | Ha Noi

Thưởng 50,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Video Editor

Video Editing Designer

300 - 500 $ | Ha Noi

Thưởng 4,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Associate Director of International Business Development

Education & Tutoring Networking Business Development

3,000 - 5,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 70,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Head of Business Development

SaaS Sales Leadership Skills Business Development

3,000 - 5,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 70,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Senior UI/UX Designer

UI / UX Design Agile Development Sketch Designer

650 - 1,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 10,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

HR Generalist

Problem Solving Microsoft Office Communications Business Administration Technology Administration HR

Up to 950 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Senior Test Engineer (local candidates only)

QA QC QA/QC

1,200 - 2,100 $ | Indonesia

Thưởng 19,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Performance Marketing

Digital Marketing Facebook Marketing Digital Marketing

600 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Customer Success (Account)

Documentation Communications Technical Support Microsoft Office Account Management Problem Solving Customer Service Customer Service HR

Up to 900 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Senior 2D Artist (Remote/Freelance)

Design Game

1,000 $ to Negotiable | Remote

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

2D Artist (Remote/Freelance)

Design Game

500 - 800 $ | Remote

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior 3D Artist (Remote/Freelance)

3D Design Game

1,000 $ to Negotiable | Remote

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

3D Artist (Remote/Freelance)

3D Design Game

500 - 800 $ | Remote

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Project Coordinator

Project Management Project Management

1,500 - 3,000 $ | Remote

Thưởng 30,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Project Coordinator

Project Management Project Management

3,000 - 5,500 $ | Remote

Thưởng 70,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Compliance Manager

Internal Audit Compliance

4,500 $ to Negotiable | Singapore

Thưởng 80,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Community builder cum Content Creator

Content Writing Marketing Management Social Media Management Community Building Marketing

Up to 1,400 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

[HN] Key Account Manager

Sale Manager Account Management Sales

850 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[HCM] Key Account Manager

Sale Manager Account Management Sales

850 - 1,300 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay