Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

112+ Cơ hội giới thiệu

Web Designer (Full-time Remote)

Photoshop Web Design UI / UX Designer

1,000 - 1,500 $ | Indonesia, Philippines, Ho Chi Minh, Ha Noi, Remote

Thưởng 23,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Sales Executive

Sales Negotiation Sales

400 - 900 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Senior IT Recruiter

Recruitment HR HR Recruitment

850 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 15,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Field Marketing Manager

Marketing Management Press Releases Digital Marketing Marketing

1,000 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Sales Admin Supervisor

Sale Admin Sales Administration Customer Service

650 - 750 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Technical Consultant (CRM)

Tech Skills Customer Support CRM Technical Sales

1,500 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 25,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Digital Content Specialist

Marketing Content Marketing Advertising Digital Marketing Marketing

400 - 650 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 6,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Ecommerce Business Development

Sale Business Development

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Ecommerce Manager

eCommerce Business Development Research & Development

650 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Sale Support Specialist

Customer Support Customer Service

300 - 400 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Chuyên viên Google ADS

eCommerce Google Adwords Digital Marketing

650 - 860 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Chuyên viên Sàn Thương mại điện tử

eCommerce Sales

650 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Key Account Manager - Vietnam

Account Management Account Management

2,000 - 4,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 50,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Business Expansion Manager - Vietnam

Presentation Skills Interpersonal Skills Negotiation Financial Sales Sales Manager Networking Business Development

2,000 - 4,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 50,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Assistant Sales Manager

Sales Electrical Engineering Sales

600 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 9,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[Hanoi] Business Development Executive

Sales

700 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 15,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Sale B2B Representative

Account Management Sale Sales

260 - 430 $ | Ha Noi

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Performance Marketing Specialist

Digital Marketing Marketing Management Digital Marketing

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

CRM Manager

Data Analytics CRM

Negotiable | Ho Chi Minh, Remote

Thưởng 40,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

SEO & ASO Manager

SEO Applications

Negotiable | Ho Chi Minh, Remote

Thưởng 40,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay