Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

107+ Cơ hội giới thiệu

Chief Marketing Officer

CMO

Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 45.000.000 VNĐ/Candidate

Gấp Giới thiệu ngay

Head of Accounting and Reporting

Finance / Accounting

$2.700 to Negotiable | Cambodia

Thưởng 40.000.000 VNĐ/Candidate

Gấp Giới thiệu ngay

Deputy CEO

Finance / Accounting

$3.700 to Negotiable | Cambodia

Thưởng 40.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Business Manager

General management

$2.500 to Negotiable | Cambodia

Thưởng 40.000.000 VNĐ/Candidate

Gấp Giới thiệu ngay

Project Assistant

General management

1.700 - $2.700 | Cambodia

Thưởng 25.000.000 VNĐ/Candidate

Gấp Giới thiệu ngay

Project Manager

General management

$2.700 to Negotiable | Cambodia

Thưởng 40.000.000 VNĐ/Candidate

Gấp Giới thiệu ngay

Chuyên viên kinh doanh quốc tế

Sales

650 - $870 | Ho Chi Minh

Thưởng 10.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Chuyên viên kế toán

Finance / Accounting

500 - $780 | Ho Chi Minh

Thưởng 8.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Analytics Engineer

PowerBI Data Analyst

900 - $2.000 | Remote, Ho Chi Minh

Thưởng 20.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Business Development Representative

Business Development

650 - $1.300 | Ho Chi Minh

Thưởng 16.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Sales Manager

Sales

$650 to Negotiable | Ho Chi Minh, Ha Noi

Thưởng 10.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Quản lý nhân sự

HR

$650 to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 10.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Trưởng nhóm Đầu tư & Nguồn vốn

Operations

Negotiable | Ha Noi

Thưởng 24.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Venture Capitalist

Operations

800 - $1.500 | Ho Chi Minh

Thưởng 20.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Graphic Designer

Marketing

250 - $550 | Ho Chi Minh

Thưởng 3.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Senior Community Manager

Marketing

300 - $520 | Ho Chi Minh

Thưởng 4.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Junior Content Marketer

Marketing

200 - $400 | Ho Chi Minh

Thưởng 2.500.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Sales Manager

Sales

1.500 - $2.500 | Ho Chi Minh

Thưởng 35.000.000 VNĐ/Candidate

Gấp Giới thiệu ngay

Assistant VP Operations

SQL Operation Management

2.500 - $4.000 | Ho Chi Minh

Thưởng 80.000.000 VNĐ/Candidate

Gấp Giới thiệu ngay

Assistant VP Collection

Operations

2.500 - $4.000 | Ho Chi Minh

Thưởng 80.000.000 VNĐ/Candidate

Gấp Giới thiệu ngay