Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

47+ Cơ hội giới thiệu

Tester

Testing QA QC Tester

350 - 500 $ | Ha Noi

Thưởng 4,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Business Development Executive

Sale Consultant Consultant

2,000 - 2,500 $ | Ha Noi

Thưởng 32,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Chuyên viên tư vấn giải pháp Chuyển đổi số

Sale Consultant

1,300 - 1,700 $ | Ha Noi

Thưởng 21,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Unity Developer

Game Development C Programming UNITY Game

700 - 1,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 13,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Junior Android Developer Developer

Android Developer

300 - 500 $ | Ha Noi

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Android Developer Developer

Game Development Android Developer

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Product Owner

Product Management Business Analyst Developer

850 - 1,300 $ | Hải Dương

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Technical Owner

Java AWS .NET DevOps Developer

1,300 - 2,000 $ | Hải Dương

Thưởng 15,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Graphic Designer

Designer Designer

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Junior Unity Game Developer

Game Development Designer

300 - 500 $ | Ha Noi

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Junior Graphic Designer

Designer Designer

300 - 500 $ | Ha Noi

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Unity Game Developer

Game Development Designer

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Junior 2D Game Artist

Game Design Designer Designer

300 - 500 $ | Ha Noi

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

2D Game Artist

Game Design Designer Designer

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Game Animator

Animation Developer

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Junior Game Animator

Animation Developer

300 - 500 $ | Ha Noi

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Game Unity Developer

Game Development Developer

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Game Designer

Game Design Designer

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Android Developer

Android Java Kotlin Mobile

500 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

UI/UX Designer

UI / UX Photoshop Designer

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay