Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

313+ Cơ hội giới thiệu

Trợ lý Giám đốc

Management Administration

430 - 600 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Developer Manager

Software Development Management Enginering

Negotiable | Ha Noi

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Security Operations Manager

Security Enginering

Negotiable | Ha Noi

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

CTO Office Project Manager

Leadership Technology Interpersonal Skills Project Management Office Management

Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 40,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Lead Engineer - Diagnostics (Automotive)

Automotive

Up to 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 25,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Technical Lead (Automotive)

Automotive Instrument Management

Up to 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 25,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Java Developer (Airline)

Java Leadership Skills Backend

1,000 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

ETL Developer (Informatica) (Automotive)

Up to 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

ASP.NET API Developer (Automotive)

ASP.NET SQL

Up to 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 25,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Consultant (ERP SAP BASIS)

SAP

Up to 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Marketing Manager

Manager Management Marketing

3,000 - 4,000 $ | Thailand

Thưởng 45,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Service Operation Supervisor

Operations Management Operations

850 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Giám đốc Kinh doanh (khối Khách hàng nhà nước)

Sale Manager Sales

1,300 - 2,500 $ | Ha Noi

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Trưởng phòng Kinh doanh Khu vực

Sale Manager Sales

650 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Automation tester (Airline)

Bitbucket Jenkins CI/CD Automation Tools Selenium Java Tester

1,000 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Recruitment delivery

Teamwork English Recruitment

Up to 1,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 2,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Cyber Security Manager (Application)

Security Applications Enginering

2,500 - 3,000 $ | Ha Noi

Thưởng 60,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Cyber Security Engineer (Application)

Security Applications

800 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior VueJS Developer

VueJS Angular TypeScript Frontend

1,000 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Python Developer

Python RESTful Developer

800 - 1,300 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 13,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay