Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

371+ Cơ hội giới thiệu

Senior C#/.Net Backend Engineer

C# .NET ASP / ASP.NET Backend

Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

HR (Full-time Remote)

HR Payroll Interpersonal Skills HR

500 - 600 $ | Philippines, Remote, Indonesia

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Web Designer (Full-time Remote)

Photoshop Web Design UI / UX Designer

1,000 - 1,500 $ | Indonesia, Philippines, Ho Chi Minh, Ha Noi, Remote

Thưởng 23,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Game UI/UX Designer (Full-time Remote)

Animation UI / UX 3D Design Designer

1,000 - 1,500 $ | Remote, Philippines, Indonesia, Ho Chi Minh, Ha Noi

Thưởng 23,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Game Concept Artist (Full-time Remote)

Photoshop 3D Design Game

1,000 - 1,500 $ | Indonesia, Remote, Philippines

Thưởng 23,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Java Developer

Java SQL Oracle Developer

800 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 12,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Automation Engineer

Test Automation Scala Kotlin CI/CD Enginering

1,300 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Front-end Developer (Angular)

FrontEnd Angular Bootstrap Developer

650 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Backend Developer

Backend PHP Laravel MySQL OOP Backend

Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Full Stack PHP

PHP Fullstack

Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Frontend Developer – eCommerce Platforms

FrontEnd HTML JavaScript Angular Frontend

Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Security and Solution Architect (Full-time Remote)

Software Engineering

Up to 5,000 $ | Remote, Ho Chi Minh, Ha Noi

Thưởng 70,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

iOS Developer

IOS Mobile App Development Developer

650 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Java Developer

Java SQL Oracle Developer

600 - 800 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Android Developer

Android RESTful API Git Developer

650 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Android Mobile Apps Developer

Android Eclipse Database OOP Mobile

800 - 1,100 $ | Ha Noi

Thưởng 15,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Sales Executive

Sales Negotiation Sales

400 - 900 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Technical Support Engineer - Level 1

Customer Support Technical Sales

400 - 550 $ | Ha Noi

Thưởng 6,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior IT Recruiter

Recruitment HR HR Recruitment

850 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 15,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Field Marketing Manager

Marketing Management Press Releases Digital Marketing Marketing

1,000 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay