Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

306+ Cơ hội giới thiệu

Senior Java Engineer

Java OOP Pattern Making Spring Database Design Enginering

1,000 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Frontend Engineer

JavaScript FrontEnd ReactJS HTML5 Web Development VueJS CSS3 Enginering

1,000 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Senior .NET Developer

Teamwork Analytical Problem Solving SQL JavaScript CSS3 C Programming Angular .NET Computer Science HTML5 Developer

1,500 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Business Development Director

Communications Press Releases Negotiation Microsoft Office Sale Brand Management Digital Agency Sales Media Sales Management

2,100 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 35,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

QA Engineer

Testing English QA/QC

Up to 1,000 $ | Da Nang

Thưởng 5,600,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Growth Marketing Leader

Teamwork English Marketing Digital Marketing

500 - 1,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay