Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

374+ Cơ hội giới thiệu

Senior Game Designer (Only for Local)

Game Design Data Analytics User Interface Design Designer

650 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Software Engineer (Only local in Singapore)

C# C++

3,300 - 4,800 $ | Singapore

Thưởng 50,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Senior Full Stack Developer

Full Stack Developer

850 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Full Stack Developer

Full Stack Developer

550 - 850 $ | Ha Noi

Thưởng 9,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Graphic Designer

Graphic Design Designer

Up to 1,000 $ | Da Nang

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior 3D Artist - Action Game

Design Animation Drawing 3D Design Designer

900 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Game Designer - Action Game

Drawing Design Animation Designer

900 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior VFX Artist (Experienced) - Action Game

Design Animation 3D Design Designer

900 - 1,200 $ | Ha Noi

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

.NET Web Developers

.NET C# VB.NET ASP.NET Backend

1,300 - 1,900 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 17,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

VFX Artist (Experienced) - Action Game

Design Animation 3D Design Designer

500 - 900 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Game Designer - Action Game

Drawing Design Animation Designer

500 - 900 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

3D Artist - Action Game

Design Animation Drawing 3D Design Designer

500 - 900 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Product Owner - Action Game

Scrum Development Product Management Management Creativity Product Management

500 - 800 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Product UI UX Designer (UI preferred)

Designer

1,000 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 18,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Sales Leader

Management Interpersonal Skills Problem Solving Sales

340 - 650 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,500,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Senior Full stack engineer

.NET Java Python Fullstack Backend

1,500 - 3,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Full stack engineer

.NET Java Python Fullstack

1,200 - 1,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 19,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Java Developer

Java Database OOP Spring Backend

Up to 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Telesales (tài chính)

Sales

300 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 3,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Marketing Executive

Digital Marketing Marketing

700 - 780 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay