Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

312+ Cơ hội giới thiệu

Project Manager (Only local in Singapore)

Project Management Project Management

3,400 - 4,100 $ | Singapore

Thưởng 54,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Software Engineer (Only local in Singapore)

Software Development Developer

2,000 - 3,400 $ | Singapore

Thưởng 32,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Software Engineer (Only local in Singapore)

Software Development C Programming Developer

3,400 - 4,900 $ | Singapore

Thưởng 54,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Nhân viên Kinh doanh (Salesman)

Sales Electrical Engineering Sales

520 - 650 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior C# .NET Developer

ASP.NET C Programming English .NET .NET Core Developer

1,500 - 2,500 $ | Ha Noi

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[HN] Senior Frontend

HTML CSS3 JavaScript ReactJS Frontend

1,000 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[HN] Senior PHP Laravel Backend

Backend RESTful API PHP Laravel Backend

1,100 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 18,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[Indonesia] Product Manager

Product Management Product Management

1,200 - 1,500 $ | Indonesia

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Product Manager / Mini-CEO

Product Management

Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 100,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Lead/Senior/Java Backend Developer

Java Spring Backend

Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 54,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Senior DevOps Engineer

DevOps Developer

1,000 - 2,000 $ | Da Nang

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Sales Sales

500 - 850 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Unity Developer

Game Development C Programming UNITY Game

700 - 1,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 13,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Business Project Director

Media Sales Management Planning Sales

1,000 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Trưởng phòng Kinh doanh

Media Sales Management Planning Sales

700 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

2D Artist (Video giáo dục)

Drawing Designer Content creator

340 - 650 $ | Ha Noi

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

QA Engineer

QA QC Testing / QA QA/QC

750 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior iOS Developer

IOS Swift Developer

1,300 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Android Developer

Android Kotlin Developer

1,300 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Brand Designer

Designer Branding Branding

500 - 700 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay