Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

375+ Cơ hội giới thiệu

React Native Developer

React Native RESTful API Git Developer

800 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Backend Developer

RESTful API Spring Git Developer

800 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Engineering Manager

Golang Server Java Python Enginering Management

Negotiable | Ha Noi

Thưởng 80,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Sale Support Specialist

Customer Support Customer Service

300 - 400 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Frontend Developer

FrontEnd HTML CSS3 ReactJS Developer

650 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Backend Developer

PHP Backend NodeJS MySQL Developer

650 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Chuyên viên Google ADS

eCommerce Google Adwords Digital Marketing

650 - 860 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Chuyên viên Sàn Thương mại điện tử

eCommerce Sales

650 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Key Account Manager - Vietnam

Account Management Account Management

2,000 - 4,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 50,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Business Expansion Manager - Vietnam

Presentation Skills Interpersonal Skills Negotiation Financial Sales Sales Manager Networking Business Development

2,000 - 4,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 50,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Backend Developer (Ruby) (can Remote)

RESTful API Ruby on Rails Backend

1,000 - 3,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

React JS Developer (can Remote)

ReactJS Frontend

1,000 - 3,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Chuyên viên Tư vấn Giải pháp CNTT

Systems Engineering Consultant Enginering

520 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Product and Business Manager (Full-time Remote)

Product Management Software Engineering

Up to 5,000 $ | Remote, Ho Chi Minh, Ha Noi

Thưởng 70,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Software Engineer (Full-time Remote)

ReactJS Ruby on Rails JavaScript TypeScript

Up to 4,000 $ | Remote, Ho Chi Minh, Ha Noi

Thưởng 40,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Backend Developer

Backend OOP NodeJS Backend

600 - 900 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 9,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Product Owner

Game Development Product Management Product Management

1,000 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

DevOps Engineer

DevOps Developer

600 - 1,200 $ | Da Nang

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Assistant Sales Manager

Sales Electrical Engineering Sales

600 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 9,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

iOS Developer

Game Development IOS Developer

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay