Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

370+ Cơ hội giới thiệu

[HCM] Java Developer

Java Backend

800 - 1,200 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 17,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

[Hanoi] Business Development Executive

Sales

700 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 15,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Sale B2B Representative

Account Management Sale Sales

260 - 430 $ | Ha Noi

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Software Engineer (Fulltime Remote)

Redis Elastic Search Docker NodeJS Developer Enginering Backend

1,000 - 1,700 $ | Ho Chi Minh, Ha Noi, Da Nang, Remote

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Performance Marketing Specialist

Digital Marketing Marketing Management Digital Marketing

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

CRM Manager

Data Analytics CRM

Negotiable | Ho Chi Minh, Remote

Thưởng 40,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

SEO & ASO Manager

SEO Applications

Negotiable | Ho Chi Minh, Remote

Thưởng 40,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Android Developer

Kotlin Android Java Mobile

800 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

[NGHỆ AN] Senior UI/UX Designer

UI / UX Designer Designer

800 - 1,500 $ | Nghệ An, Vinh

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[NGHỆ AN] Senior Fullstack Developer

Full Stack Developer

800 - 1,500 $ | Vinh, Nghệ An

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Growth Engineer

Negotiable | Ho Chi Minh, Remote

Thưởng 40,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

PHP Developer

MySQL CodeIgniter Backend

Up to 1,200 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Senior .NET Developer

ASP.NET T-SQL LINQ Backend

1,500 - 1,900 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Chuyên viên thiết kế Hệ thống chính sách nhân sự (C&B)

C&B Human Resource HR

800 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Automation QA/QC Engineer (Selenium) - TRINET TEAM

QA QC Computer Science UX Design Selenium Java OOP Developer

700 - 1,700 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Java Software Engineer

Java Algorithm Backend

2,500 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 50,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

IT Executive

Web Development SEO Google Analytics

500 - 800 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Cán bộ Triển khai Công nghệ Hệ thống

System Engineer Cloud Computing Enginering

650 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Cán bộ Triển khai Công nghệ Mạng Bảo mật

Security Networks Enginering

650 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Java Technical Leader

OOP Java SOAP Java Spring SQL Developer

850 - 1,700 $ | Ha Noi

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay