Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

313+ Cơ hội giới thiệu

Frontend Developer

FrontEnd HTML CSS3 JavaScript Frontend

650 - 800 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 9,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior QA Engineer

QA QC Testing / QA QA/QC

1,000 - 1,200 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Fullstack Digital Marketing

SEO Content Marketing Blog Writing Analytics Social Media Marketing Digital Marketing

1,000 - 1,200 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Junior Android Developer Developer

Android Developer

300 - 500 $ | Ha Noi

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Android Developer Developer

Game Development Android Developer

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[HN] Trưởng phòng Kinh doanh

Sales Management Teamwork Management

430 - 850 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[HN] Giám đốc Kinh doanh Khu vực miền Bắc

Management Planning Human Resource Finance Management

850 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 13,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[HN] Giám Đốc Kinh Doanh Toàn Quốc

Management Planning Human Resource Finance Management

1,300 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 18,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[HCM] Giám đốc Kinh doanh Khu vực miền Nam

Management Planning Human Resource Finance Management

850 - 1,300 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 13,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[HCM] Trưởng phòng Kinh doanh

Sales Management Teamwork Management

430 - 850 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Sales

Sales Sales

650 - 800 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Frontend Developer (Angular)

CSS3 Angular HTML jQuery JavaScript Developer

850 - 1,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Frontend Developer (Angular)

Angular HTML CSS3 JavaScript jQuery Developer

650 - 850 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

React Native Developer

React Native Developer

650 - 850 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior React Native Developer

React Native Developer

900 - 1,100 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Product Owner

Product Management Business Analyst Developer

850 - 1,300 $ | Hải Dương

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Technical Owner

Java AWS .NET DevOps Developer

1,300 - 2,000 $ | Hải Dương

Thưởng 15,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Graphic Designer

Designer Designer

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Junior Unity Game Developer

Game Development Designer

300 - 500 $ | Ha Noi

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Junior Graphic Designer

Designer Designer

300 - 500 $ | Ha Noi

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay