Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

371+ Cơ hội giới thiệu

Transition Manager

Applications

Up to 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 50,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

.NET Technical Leader

.NET API MVC HTML5 Developer

850 - 1,700 $ | Ha Noi

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

BA - Tài chính Ngân hàng

Business Analyst Axure Business Analyst

650 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Project Manager

Project Manager Project Management

850 - 1,800 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Business Analyst - Tester

Jira Business Analyst

400 - 800 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior VueJS Developer

VueJS Angular TypeScript Frontend

1,000 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Junior PHP Deverloper

PHP Laravel MySQL Oracle Developer

430 - 800 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Unity Developer

UNITY Game

1,000 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[NGHỆ AN] UI/UX Designer

UI / UX Designer Designer

500 - 800 $ | Nghệ An, Vinh

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[NGHỆ AN] Fullstack Developer

Full Stack Developer

500 - 800 $ | Vinh, Nghệ An

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Marketing Manager (Digital)

Digital Marketing Creativity Marketing Management Digital Marketing

1,500 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Trưởng phòng Kinh doanh Thực phẩm

Sale Manager Sales

650 - 1,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Backend Developer

Backend NodeJS Ruby Golang Developer

650 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Frontend Developer

FrontEnd JavaScript VueJS ReactJS Frontend Developer

650 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

QA Manager

Management QA QC Agile Scrum QA/QC

1,000 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Technical Manager

FrontEnd Backend JavaScript AWS PHP NodeJS Python Developer

1,500 - 2,500 $ | Ha Noi

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Playable Ads Developer

Design HTML5 JavaFX Script Game

Up to 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Game Designer

Mobile Game Development Game Design Game

Up to 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Unity Developer

Animation Unity 3D UI-UX Developer

Up to 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Customer Support for Blockchain De-fi Projects

Customer Support Customer Service

430 - 650 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay