Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

313+ Cơ hội giới thiệu

Unity Game Developer

Game Development Designer

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Junior 2D Game Artist

Game Design Designer Designer

300 - 500 $ | Ha Noi

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

2D Game Artist

Game Design Designer Designer

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Game Animator

Animation Developer

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Junior Game Animator

Animation Developer

300 - 500 $ | Ha Noi

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Backend Developer (Onsite in Osaka - Japan)

Backend Japanese AWS Software Development

3,000 - 4,000 $ | Japan

Thưởng 45,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Fullstack Team Leader - BẢO HÀNH 30 NGÀY

jQuery AngularJS VueJS FrontEnd Java Python Scala NodeJS .NET Developer

850 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 13,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Java Developer (Javascript, SQL) - BẢO HÀNH 30 NGÀY

Java Big Data Oracle SOAP Developer

650 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Leader R&D (Software Architect, Java) - BẢO HÀNH 30 NGÀY

Big Data Machine Learning Artificial Intelligence Developer

1,500 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[Indo] Senior Software Engineer/Team Lead

PHP Laravel Ruby on Rails Software Development

1,700 - 2,500 $ | Indonesia

Thưởng 43,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Art Director

Architecture Designer

1,000 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Senior .NET Developer

.NET .NET Core Git Backend

1,200 - 1,800 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 17,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

.NET Tech Lead

.NET Leadership Angular SQL English Developer

2,000 - 3,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 32,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

.NET Developer

.NET .NET Core Git Backend

700 - 1,200 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

UI/UX Designer

UX Design UI / UX Designer

600 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Visual Designer

Design Designer

600 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

E-Wallet Payment Services Ananlyst

Business Analytics Product Development Business Development Business Analyst Research & Development

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Flutter Mobile Developer

Flutter Android IOS Developer

700 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

DevOps Engineer

DevOps .NET NodeJS MySQL PostreSQL Developer

700 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Android Mobile Developer

Android Java Mobile

Up to 1,300 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay