Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

41+ Cơ hội giới thiệu

Senior Unity Developer

Unity 3D Game Development Game Developer

430 - 800 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Blockchain Engineer

Blockchain Developer

1,500 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Game Animator

Games Animation Game

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Game Designer

Game Development Game

Up to 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Game Designer

Game Development Game

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

iOS Developer

Swift IOS Mobile

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Fullstack Engineer

Ruby Software Development VueJS Developer

800 - 1,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Marketing Lead (REMOTE)

Leadership Google Adwords SEO Marketing Marketing

3,000 - 6,000 $ | Singapore, Remote

Thưởng 45,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Junior Android Developer Developer

Android Developer

300 - 500 $ | Ha Noi

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Android Developer Developer

Game Development Android Developer

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Product Owner

Product Management Business Analyst Developer

850 - 1,300 $ | Hải Dương

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Technical Owner

Java AWS .NET DevOps Developer

1,300 - 2,000 $ | Hải Dương

Thưởng 15,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

UI/UX Graphic Designer

Designer Designer

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Junior Unity Game Developer

Game Development Designer

300 - 500 $ | Ha Noi

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Unity Game Developer

Game Development Designer

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Junior 2D Game Artist

Game Design Designer Designer

300 - 500 $ | Ha Noi

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

2D Game Artist

Game Design Designer Designer

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Android Developer

Android Java Kotlin Mobile

500 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

2D artist

Photoshop Game Design Designer

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Unity Developer

UNITY Java C# Game

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay