Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

6+ Cơ hội giới thiệu

Senior IT Recruiter

Recruitment HR HR Recruitment

850 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 15,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Developer Manager

Software Development Management Enginering

Negotiable | Ha Noi

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Security Operations Manager

Security Enginering

Negotiable | Ha Noi

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Solution Architecture (Expert)

Agile Development Data Visualizations DevOps Software Architect

Negotiable | Ha Noi

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Product Security Specialist

Security Enginering

Negotiable | Ha Noi

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Senior Security Program Management Lead

Security Enginering

Negotiable | Ha Noi

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay